Torba kadro atamasında kurumlar kanunda bulunmayan şart öne sürebilir mi?

19/03/2018 12:51:00
Yazdır

Soru

Merhaba;

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde 4. derece kadroda Şef olarak görev yapmaktayım. Görev yaptığım ilçede 3. derecede 2 adet şef kadrosunda boşluk bulunmaktadır. 657 Sayılı Kanunu'nun 68/B maddesi uyarınca gerekli şartları taşıdığım halde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce tarafıma red cevabı verildi ve 3. derece kadro tahsisi yapılmadı. Gerekçe olarak 190 sayılı KHK'ya göre o derecede (3. derece) bulunmam ve en az 1 yıldır bu derecede görev yapmam gerektiği söylenmiştir. 190 sayılı KHK'da böyle bir açıklama bulamadım. Sizden ricam 190 sayılı KHK halen yürürlükte midir ve İl MEM tarafından yapılan bu işlem usulune uygun mudur? Son olarak neden 3. derecedeki boş Şef kadrosunun tarafıma tahsis işleminin 657 sayılı Kanunun 68/B maddesine göre yapılmadığı konusunda görüşlerinizi rica ederim.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68. maddesi:

A)Derece yükselmesi yapılabilmesi için:

a) Üst dereceden boş bir kadronun bulunması,

b) Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3 üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş,

c) Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş,

olması şarttır.

B) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;

a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,

b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300'den az olanlar için en az 10 yıl,

c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl,

hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin hesabında; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dahil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dahil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır.

Memur kadrolarının yer aldığı 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname halen yürürlüktedir. Ancak 190 sayılı KHK'nın 68/B uygulaması konusunda bir hüküm içerdiğini görmüyoruz.

68/B ataması kurumların takdirindedir. Ancak bu takdir hizmet gerekleri ve kamu yararı ile sınırlı.

Sorunuza göre Kurumunuz atama konusunda kazanılmış aylık derecenizin 3 olması ve bu derecede 1 yıl görev yapmanız kriterini öne sürmüş. Bunlar kanunen zorunlu şartlar olmasa da Kurumların takdir yetkisini kullanırken objektif ve herkes için geçerli kriterler geliştirebileceğini düşünüyoruz. Ancak bu kriterleri diğer uygulamalarında gözetmiyorsa bu durumda takdir yetkisinin eşitlik ilkesine aykırı kullanımından söz edilebilecektir.

Bu soru 6,175 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam