Aday memur ihale komisyonuna üye olarak alınabilir mi?

02/06/2007 00:46:00
Yazdır

Soru

MERHABALAR Öncelikle çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Güzel ve yararlı siteniz için teşekkür ediyorum. Benim sorum şu olacak. Bir aday memur, ihale komisyonuna üye olarak alınabilir mi? Bu arada henüz adaylık eğitimi de yapılmadığını belirteyim. Buna nasıl itiraz edebilirim. teşekkür ederim. iyi günler

Cevap

Kamu İhale Kanunun İhale Komisyonu başlıklı 6. Maddesinde; "İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir" Hükmü yer almaktadır. Bu durumda aday memur olsanız dahi idare personelinden olduğunuz için ihale komisyonunda bulunmanızda mevzuat açısından hiçbir sakınca yoktur.

657 sayılı DMK ?Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları? başlıklı 11. Maddesinde ?Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar. Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde israr eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmağa mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir. Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz. Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır.? hükmünü dikkate aldığımızda; sizin ihale komisyonunda görevlendirilmeniz mevzuata aykırı yada konusu suç teşkil eden bir husus olmadığı için görevlendirme ile ilgili itirazda bulunmanız doğru olmayacaktır.

Bu soru 23,589 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLAR