Göz derecesi -14 olan bir kişi normal kadrodan VHKİ olabilir mi?

11/04/2008 00:54:00
Yazdır

Soru

İyi günler. Bir sorum olacak ama yardımcı olursanız çok sevinirim. Gözünde doğuştan göz tembelliği olup gözü hiçbir zaman düzelmeyecek olan, gözünün derecesi ise -14 olan bir kişi normal kadrodan VHKİ olarak işe girebilir mi? Bir devlet hastanesi göz doktoru memur olamayacağını söyledi. (özür oranı %30) Doğrumudur?

Cevap

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet memurları Kanununun Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınmaları başlıklı 53 üncü maddesinde "Mevzuata uygun olmak kaydıyla; özürlülerin mesleklerine uygun münhal kadrolara atanması, mesleklerini icra veya infaza yardımcı araç ve gerecin kurumlarınca temin edilmesi esastır. Özürlülerin Devlet memurluğuna alınma şartları ile hangi işlerde çalıştırılacakları, mesleklerini icra ve infazda hangi yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarınca temin edileceği, zihinsel özürlülerin hangi görevlere atanmasında asgari eğitim şartından istisna edileceği hususları Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Özürlüler İdaresi Başkanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.
Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında özürlü çalıştırmak zorundadır. %3'ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (taşra teşkilatı dahil) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.
Kurum ve kuruluşlar, çalıştırdıkları ve işten ayrılan özürlü personel sayısını üç ayda bir Devlet Personel Başkanlığına bildirmekle yükümlüdür. Bu Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlarda, ikinci fıkrada tespit edilen oranda özürlü personel çalıştırma yükümlülüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetiminden Devlet Personel Başkanlığı sorumludur."hükmü yer almaktadır.

Anılan maddenin 1 inci fıkrası hükmü uyarınca Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik 20/08/2004 tarih ve 2004/7754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararın ile yürürlüğe konulmuş ve 16/09/2004 tarih ve 25585 Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmeliğin "Tanımlar" başlıklı 2 inci maddesinin (c) bendinde özürlü "Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranının yüzde kırk ve üzerinde olduğunu, 6/2/1998 tarihli ve 98/10746 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, sağlık kuruluşlarınca verilecek sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri," olarak tanımlanmıştır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun memur olmanın genel ve özel şartlarını düzenleyen 48 inci maddesinin A bendinin 7 inci fıkrasında "53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek (?) akıl hastalığı (?) bulunmamak." hükmü yer almaktadır. Ayrıca mezkur 48 inci maddenin "Özel şartlar" başlıklı (B) bendinde "1. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 nci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak,
2. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak."gerektiği hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen açıklamalar uyarınca;
1- Mevzuatımızda özürlü olarak kabul edilmek için özürlülük oranının %40 ve üzerinde olması gerekmektedir.
2- Özürlü Devlet memurluğu alım sınavlarına ancak özürlülük oranının %40 ve üzeri olanlar müracaat edebilmektedir.
3- Özürlülük oranı %39 ve daha aşağı olanlar genel hükümlere tabi olarak devlet memuru olmaları mümkün bulunmaktadır.
4- Özürlülük oranı %30 olan ve KPSS sonucunda ile ÖSYM tarafından veri hazırlama kontrol işletmeni olarak yerleştirilmeniz halinde ise 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesi hükmü uyarınca ve varsa kurumsal mevzuat düzenlenen hükümler uyarınca talep edilen doktor veya hastaneden, atandığınız kadronun "görevini devamlı yapmasına engel olabilecek (?) akıl hastalığı (?) bulunmamak."dair rapor almanız halinde, memur olarak atanmanız mümkün bulunmaktadır.

Bu soru 32,493 defa okundu. 14 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Başıboş sokak köpeklerinin uyutulması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam