Bir pratisyen tabip, 25 yataklı başka bir hastanedeki baştabipliğe atanabilir mi?

24/04/2008 12:27:00
Yazdır

Soru

Selam ve saygılar.25 Yataklı bir ilçe hastanesinde başhekim vekili olarak görev yapmaktayım.12.03.2008 tarihli sağlık hizmetleri temel kanununda değişiklik yapılması hakkındaki kanuna göre 100 yatağın altındaki hastanelere yapılacak başhekim atamalarında "tabip olması dışında herhangi bir şart olması şartı aranmaz" ibaresi bulunmaktadır. Yalnız benim kadro şu an başhekim vekilliği yaptığım hastanede değil başka bir hastanededir. Bu durumda başhekimlik atamam yapılabilir mi? Teşekkürler

Cevap

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 110. Maddesinde eğitim ve araştırma hastaneleri ile diğer hastanelere kimlerin baştabip olarak atanacağı belirtilmiştir. Buan göre;

Eğitim ve araştırma hastanelerine servis ve laboratuar şefleri veya şef yardımcıları ile tıp alanında doçent veya profesör tabipler arasından atama yapılabilmektedir. Atamayı Sağlık bakanlığı yapmaktadır.

Diğer hastanelere ise uzman tabipler veya tıp alanında doktora yapmış tabipler ya da iktisat, işletme, kamu yönetimi, hukuk, maliye, sağlık yönetimi, muhasebe alanlarında lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi almış tabipler arasından atama yapılabilmektedir. Burada da atamayı Sağlık Bakanlığı yapmaktadır.

Sorunuzda değindiğiniz, 5748 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, bu şartlarda değişiklik yapmamıştır. yönetmelik hükümleri kanuna aynen yansıtılmıştır. Kanun ile yapılan değişikliğe göre de, Eğitim ve Araştırma Hastanelerine baştabip olmak için, Klinik ve laboratuar şefi veya şef yardımcısı tabipler ile tıp alanında doçent veya profesör unvanlı tabip olmak; diğer hastanelerde ise yine yönetmelikte belirtildiği şekilde uzman tabipler veya tıp alanında doktora yapmış veyahut hukuk, kamu yönetimi, işletme ve sağlık yönetimi alanında lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi almış tabipler başhekim olarak atanacaktır.

Kanunun yaptığı tek farklı düzenleme, soruda da belirtildiği üzere 100 yatağın altındaki hastanelere yapılacak baştabip atamalarına ilişkindir. Kanun, 100 yatağın altındaki hastanelerde "tabip olma şartı dışında diğer şartların aranmayacağını" belitmiştir.

Dolayısıyla, başka bir hastanade de görevli olsanız, 25 yataklı bir hastanede pratisyen hekim olarak baştabiplik görevini yapabilirsiniz. Bakanlıkça yapılacak bir atama ile asaleten bu görevi yürütmenizde mevzuat açısından her hangi bir sakınca görülmemektedir.

Bu soru 14,927 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Merkez Bankasının faizleri 2 puan indirmesini nasıl buldunuz?