Geçici görevlendirilen sağlık personeline, ek ödeme, hangi birimce yapılır?

24/03/2017 11:58:00
Yazdır

Soru

Merhabalar. Ben sağlık bakanlığı kamu hastaneleri birliğine bağlı çalışıyorum. Bana bir aylık geçici görevlendirme çıktı. Ben döner sermayesi mi geçici göreve gideceğim yerden mi alacam yoksa bağlı olduğum kurumdan mı alacağım?

Bu soruyu tüm hastane yönetimine sordum ancak cevap alamadım Yardımcı olursanız minnettar olurum...

Cevap

14.02.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü giren ve halen uygulamada çeşitli değişliklerle yürürlükte olan yönetmeliğe göre durumunuz aşağıda özetlenmiştir.

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Sağlık tesislerinde ek ödeme hesaplama usul ve esasları

MADDE 5 - (1) Birliğe bağlı sağlık tesislerinde görevli personele yapılacak ek ödemeye ilişkin temel esaslar aşağıda belirtilmiştir.

ç) Sağlık tesisleri arasında geçici veya re'sen görevlendirilen personele, görevlendirildiği sağlık tesisinden ek ödeme yapılır.

d) Bakanlık merkez teşkilatı ile Bakanlık bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatı kadrolarında bulunan personelden Birliğe bağlı sağlık tesislerine en az bir ay süreyle geçici görevle görevlendirilen personele, geçici olarak görev yaptığı sağlık tesisinin döner sermayesinden ek ödeme yapılır. Bu şekilde görevlendirilenlere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca ek ödeme yapılmaz.

e) Sağlık tesislerinden, Bakanlığın ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatlarına görevlendirilen personele görevlendirildiği yerden ek ödeme yapılır.

f) Bakanlığın veya bağlı kuruluşların taşra teşkilatında görev yapan personelin sağlık tesislerine geçici veya re'sen görevlendirilmesi halinde personele, geçici olarak görev yaptığı sağlık tesisinden ek ödeme yapılır. Ancak, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında bulunan personelden sağlık tesislerine görevlendirilenlere görevlendirildiği sağlık tesisinden ek ödeme yapılmaz.

g) Kurumca oluşturulacak komisyon tarafından ihtiyaç planlaması yapılan yerlerde re'sen geçici olarak görevlendirilen uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip ve diş tabiplerine görevlendirildikleri sağlık tesisinden yapılacak ek ödemenin yanında asıl kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden, sağlık tesisi puan ortalaması ve kendi kadro-unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılan ek ödeme tutarı toplamı, (Ek ibare:RG-30/9/2016-29843)(4) mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemez.

ğ) Kendi isteği ile Bakanlık dışındaki kurumlara geçici görevlendirilen personele, bu Yönetmelik kapsamında yalnızca 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibariyle belirlenmiş olan ek ödeme net tutarında ek ödeme yapılır.

EK - 4

SAĞLIK TESİSİ PUAN ORTALAMASI TABLOSU

A) Personelin kendi hizmet alanı-kadro unvan katsayısı üzerinden sağlık tesisi puan ortalamasının esas alındığı durumlar

Kadrosunun bulunduğu birliğin Genel Sekreterliğine geçici görevlendirilen personele kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden
Görevlendirme süresince Sağlık tesisi puan ortalamasından

Yukarda bahsi geçen yönetmeliğin "Sağlık tesislerinde ek ödeme hesaplama usul ve esasları" başlıklı 5. Maddesinin özellikle (ç) ve (e) bentleri durumunuza uymaktadır. Bu yönetmeliğe göre tarafınıza Sağlık Bakanlığı ve Bağlı kuruluşlarına ait sağlık tesislerine yapılacak 1 aylık ve üzeri geçici görevlendirmelerde ve mevcut durumuza göre de geçici olarak görevlendirildiğiniz yerden Ek ödeme(Döner Sermaye)nin ödenmesi gerekmektedir.

Bu soru 36,657 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Başıboş sokak köpeklerinin uyutulması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam