Başkanlık müşaviri, istisnai bir kadro mudur?

12/09/2008 13:38:00
Yazdır

Soru

657 sayılı Kanuna tabi memur olarak 5 yılıdır çalışmaktayım. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunda bulunan Başkanlık Müşaviri kadrosunda atanmam mümkün mü?

Cevap

4733 sayılı Tütün Ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında "Kurum hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, idari hizmet sözleşmesiyle sözleşmeli olarak istihdam edilen personel eliyle yürütülür. Kurum personeli ücret ve mali haklar dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir."denilmektedir. Anılan düzenleme ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunda çalışan personel hakkında 657 sayılı Kanunun uygulanacağı amirdir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 59 uncu maddesinde istisnai memurlar sayılmıştır.

Mevcut hükmün anlaşılır olması bakımından tadat(sıralayacak) edecek olursak;
1- Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği memurlukları
2- Türkiye Büyük Millet Meclisinin memurlukları
3- Başbakan Başmüşaviri,
4- Başbakan Müşavirlikleri,
5- Başbakanlık Müşavirlikleri,
6- Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirlikleri,
7- Başbakanlık Basın Müşavirliği,
8- Savunma Sanayii Müsteşarlığına ait Başkan, Başkan Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Uzman, Uzman Yardımcısı, Müşavir Avukat ve Şube Müdürleri (Uzman),
9- Toplu Konut (...) İdaresi Başkanlığına Başkan, Başkan Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Uzman, Uzman Yardımcısı, Müşavir Avukat ve Şube Müdürleri (Uzman),
10- Özelleştirme İdaresi Başkanlığında Başkan, Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri, Daire Başkanı, Proje Grup Başkanı ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
11- Bakanlık Müşavirlikleri,
12- Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirlikleri,
13- Türkiye İstatistik Kurumu Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,
14- Gelir İdaresi Başkanlığında Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,
15- Bakanlar Kurulu Sekreterliği,
16- Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında veya kadro açıklamalar bölümünde özel nitelikli olarak gösterilen görev yerlerine,
17- Özel Kalem Müdürlükleri,
18- Valilikler,
19- Büyükelçilikler
20- Elçilikler,
21- Daimi Temsilcilikler,
22- Dış kuruluşlarda çalışma müşavirlikleri nezdinde görevlendirilecek sendika uzmanlıkları,
23- Din İşleri Yüksek Kurulu Üyelikleri,
24- Milli İstihbarat Teşkilatı memurlukları,
25- Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Müşavirliklerine, Hukuk Müşavirliğine ve Genel Sekreter Sekreterliği,
26- Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirlikleri
27- Devlet Konservatuvarında görevlendirilecek uluslararası ün yapmış üstün yeteneklere sahip Devlet sanatçıları,
28- Olimpiyat şampiyonluğu veya olimpik spor dallarından birinde büyükler kategorisinde birden fazla Dünya şampiyonluğu kazananlar arasından atanacak spor müşavirleri,

Söz konusu madde de sayılan unvanlar dışında ancak özel kanuni düzenleme ile istisnai memuriyet hükümleri uygulanacağı belirtilen kadrolar hakkında da istisnai memurlara ilişkin mevzuat uygulanması mümkün bulunmaktadır.

Genel olarak "Başkanlık müşaviri" istisnai bir memur kadrosu değildir.

Yalnız Özelleştirme İdaresi Başkanlığında bulunan Başkanlık Müşaviri, istisnai bir kadrodur. Mezkur hüküm Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunda yer alan başkanlık müşaviri kadrolarına uygulanması kanunsuz olur. Bu kadroları istisnai memur olarak kabul etmek mümkün bulunmamaktadır.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunda bulunan 1 inci derece başkanlık müşaviri kadrolarına atanmak için 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi hükmü uyarınca 4 yıllık yüksek okul mezunları için 10 yıl, 2 yıllık yüksek okul mezunları için ise 12 yıl hizmet gerekmektedir.

Söz konusu hükme aykırı atama yapan idareciler aşikar hükme aykırı hareket etmeleri sebebiyle görevi kötüye kullanmaktadırlar ve yaptıkları işlemden sorumlu olurlar.

Açıkça hukuka aykırı atama yapılan personele yapılan hukuksuz ödemeler ilgili personelden geri tahsil edilir.

Bu soru 17,915 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?