Eşi il dışında olan kadın memur, nöbetten muaf tutulur mu?

05/10/2010 17:28:00
Yazdır

Soru

Sağlık Bakanlığının il merkez hastanesinde uzman doktor olarak çalışmaktayım. Memur olan eşim, işi gereği belirli dönemlerde çalıştığım il dışına 4 aylık periyotlar ile görevlendirilmektedir. Eşimin il dışında bulunduğu dönem içerisinde nöbet muafiyetim var mıdır?

Cevap

Nöbet konusunda yayımlanmış 2 Başbakanlık Genelgesi bulunmaktadır.

2005/14 sayılı Başbakanlık Genelgesinde "Kadın memurlara hamileliklerinin 26 ncı haftasından itibaren ve doğumdan sonra 1 yıl süresince gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmeyecektir." talimatı,

2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesinde ise "Kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bireyinin bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuatına göre alınmış geçerli özürlü sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla bu durumdaki personele; özürlü aile ferdinin günlük bakımı için izin kullanımında gerekli kolaylık sağlanacak ve personel mesai saatleri dışındaki nöbet görevinden ve gece vardiyasından muaf tutulacaktır." talimatı,

yer almaktadır.

Mevzuatımızda bunlar dışında nöbetten muaf tutulmasına imkan veren bir düzenleme bulunmamaktadır.

Bu soru 18,139 defa okundu. 6 Yorum yapıldı
YORUMLAR