Belleticilere ne kadar ek ders ücreti ödenir?

21/12/2011 01:21:00
Yazdır

Soru

Soru: Pansiyonda kalan öğretmenlere ödenecek ek ders ile ilgili her kurumda farklı uygulamalar yapılmakta. Örneğin Bitlis te çalışırken burada akşam etüde kalanlara ve pansiyonda yatmayanlara 4, pansiyonda yatanlar ve etüde katılanlara 6 saat ödeniyordu. Fakat şu andaki okulumda "yönetmelikte 24 saat esastır" o yüzden sizler derse giriyorsunuz pansiyonda 24 saat kalmıyorsunuz diye 4 saat ödeme yapmaya kalktılar hatta bunun için okulumuza önceden almadığımız 6 saat ek dersler için geri ödeme tebligatı bile geldi. bizim anlamadığımız bu konuda türkiyede bir birlik yok mudur? Bu konu idarecilerin insafına mı bırakılmıştır. bu konu ile ilgili bir haber yaparsanız ve bu konuda bakanlık görüşünü alırsanız çok seviniriz şu anda öğretmen arkadaşlarımızın çoğu mağdur durumdadır. Neye 4 neye 6 saat ödeneceği bakanlık tarafından kesinlikle karar bağlanmalıdır. Teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Cevap

Cevap: Belleticilere ne kadar ek ders ücreti ödenir?

Belleticilik; Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın ?Belleticilik görevi? başlıklı 13.maddesinde; ? (1) Yatılı ve pansiyonlu okullarda öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim-öğretim ve benzeri hizmetlerinin yürütülmesinde belletici olarak görevlendirilen öğretmenlere her belleticilik görevi için 4 saat ek ders ücreti ödenir.

Belleticilerden aynı zamanda nöbet tutanlara ne kadar ek ders ücreti ödenir?

Bunlardan 24 saat süreyle nöbet tutanlara ilave olarak 2 saat daha ek ders ücreti ödenir.

Bir günde ne kadar belletici görevlendirilebilir?

Ancak, bir günde 3'ten fazla belletici görevlendirilemez ve bunlara ayda ödenecek ek ders ücreti 48 saati geçemez.

Bir öğretmene bir ayda ne kadar belletici görevi verilebilir?

Yukarıdaki hükümlere göre bir ayda bir belletici en fazla 48 saat ücret alabileceğinden en fazla 12 defa belletici olarak görevlendirilebilir.

Bir öğretmene bir ayda ne kadar belletici+nöbet görevi verilebilir?

Yukarıdaki hükümlere göre bir ayda nöbet tutan bir belletici en fazla 48 saat ücret alabileceğinden en fazla 8 defa belletici+nöbetçi olarak görevlendirilebilir.

Farklı zamanlarda belletici, belletici+nöbet görevi verilen öğretmen en fazla ne kadar görev verilebilir?

Yukarıdaki hükümlere göre bir belletici en fazla 48 saat ücret alabileceğinden 48 saati geçmeyecek şekilde belletici, belletici+nöbet görevi verilebilir.

Kimlere belleticilik görevi verilmez?

(2) Vekâleten atananlar dâhil yöneticilere, ek ders ücreti karşılığı belleticilik görevi verilmez.? şeklinde yer almaktadır.

Ek dersle ilgili kararın uygulanmasında birlik ve beraberliğin sağlanması ile oluşabilecek muhtemel tereddütlerin önüne geçilmesi bakımından Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 2007/19 nolu genelge yayımlamıştır. http://www.memurlar.net/haber/66322/

Belleticilere hangi gösterge üzerinden ek ders ücreti ödenir?

Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 2007/19 nolu genelgesinin 1.maddesi ile Belleticilik görevi karşılığında ödenecek ek ders ücretleri, bu görevin ne zaman yapılmış olduğuna bakılmaksızın gündüz öğretimi için öngörülen gösterge üzerinden ödenecektir.

Belleticilere ek ders ödenmesinde aylık karşılığı ders görevini doldurması şartı aranır mı?

Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 2007/19 nolu genelgesinin 2.maddesi ile Öğretmenlerin belleticilik görevi karşılığında alacakları ek ders ücretinin ödenmesinde, aylık karşılığı ders görevlerini doldurmuş olmaları koşulu aranmayacaktır.

Belleticilik görevi karşılığı ödenen ek ders ücretine ilişkin saatler Hazırlık ve planlama görevi karşılığı verilecek ek ders ücretinin belirlenmesinde dikkate alınır mı?

Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 2007/19 nolu genelgesinin 6.maddesi ile Hazırlık ve planlama görevi karşılığı verilecek ek ders ücretinin belirlenmesinde aylık ve ek ders ücreti karşılığı fiilen okutulan ders sayıları esas alınacaktır. Bu bağlamda, belleticilik görevi karşılığı ödenen ek ders ücretine ilişkin saatler bu belirlemede dikkate alınmayacaktır.

Belletici olmayan rutin nöbet görevi olanlara ek ders ücreti ödenir mi?

Bir günde 3?ten fazla olmamak üzere belletici olarak görevlendirilenlere bu görevleri için 4 saat ek ders ücreti ödenecek, bunlardan nöbetçi olarak belirlenip 24 saat süreyle nöbet tutanlara ilave olarak 2 saat daha ek ders ücreti ödenecektir. Belletici olarak görevlendirilmeyen öğretmenlerin çeşitli görevleri bağlamında yerine getirdikleri diğer nöbet görevleri için ise herhangi bir şekilde ek ders ücreti ödenmeyecektir.

Belletici olarak görevlendirilen öğretmenlerden aynı günlerde ders de okutanlara ek ders ücreti ödenir mi?

Belletici olarak görevlendirilen öğretmenlerden aynı günlerde ders de okutanlar, okuttukları dersin ek ders ücreti ödenmesini gerektirecek kapsamda olması kaydıyla, her iki görev karşılığı ek ders ücretinden ayrı ayrı yararlandırılacaklardır.

Daha geniş ve ilgili mevzuatlar için ?Soru ve cevaplarla belleticilik? haberimize bakınız

Ahmet KANDEMİR

memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Bu soru 35,433 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Lojmanlar, içinde oturana, satılmalı mı?