Devlet memurunun vardiyalı çalışmasına kim, nasıl karar veriyor?

12/02/2012 21:34:00
Yazdır

Soru

İyi günler ben belediye huzurevinde çalışan sağlık personeliyim. Bize vardiya yazıyorlar. Memur olduğum için öğle yemek arası dinlenmem 1 saat olmak zorunda mı veya haftalık çalışma saatim 40 saat mi bana bilgi verirseniz sevinirim. Veya vardiyalı çalışmalarda bu durumu kim ayarlıyor.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 99 uncu maddesinde ?Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir.

Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir.

Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir.

Bakanlar Kurulu, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir.? ve ?Günlük çalışma saatlerinin tesbiti? başlıklı 6111 sayılı Kanunun ile değişik 100 üncü maddesinde ?Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler tarafından tesbit olunur.

Ancak özürlüler için; özür durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirlerce farklı belirlenebilir.

Memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, bu madde uyarınca tespit edilen çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri mümkündür. Bu hususa ilişkin usûl ve esaslar, Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.? hükümleri bulunmaktadır.

Anılan hüküm uyarınca 6/12/1982 tarihli ve 8/5752 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile merkezde günlük çalışma saatlerinin tesbit edilmiştir. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararında öğle yemek arası dinleme süresi 1 saat olarak belirlenmiştir.

657 sayılı Kanunun ?Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma saat ve usulünün tesbiti? başlıklı 6111 sayılı Kanun ile değişik 101 inci maddesinde ?Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir.

Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin yirmidördüncü haftasından önce ve her hâlde hamileliğin yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Özürlü memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.? denilmektedir.

Yukarıda yer verilen hükümler uyarınca;

-Huzur evinde yürütülen sağlık hizmetinin günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerden olduğunda ihtilaf bulunmamaktadır.

-6111 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenmektedir. Vardiyalı çalışma Kurumunuzca (Belediye Başkanlığınca) hizmetin ifası dikkate alınmak suretiyle düzenlenmelidir.

-Devlet Memurlarının haftalık çalışma saatleri 40 saattir.

-Zorunlu olarak fazla çalışma yaptırılması halinde 657'nin ilgili hükümleri uyarınca ücret veya izin verilmesi mümkün bulunmaktadır.

-Devlet memurlarının öğle arası yemek ihtiyacı ile dinlenme ihtiyacının karşılanması için genel olarak 1 saat olarak düzenlenmektedir.

Hekimlerin çalışma süresi, nöbet fazla çalışma ücreti dinlenme ve izin hakları

Bu soru 66,474 defa okundu. 13 Yorum yapıldı
YORUMLAR
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam