Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/2026/
Yazdırılma Tarihi : 17 Haziran 2024 Pazartesi 11:32

Aşırı kilolu kişi, engelli raporu alabilir mi?

29/11/2012 17:40:00
Yazdır

Soru

Merhaba,

Eşimde kilo problemi var. Memur iş alımlarında kilodan özürlü kapsamında değerlendirme yapılıyor mu? Kilodan özürlü belgesi alınabilir mi? Alınıyorsa nasıl alınmaktadır?

İş alımlarında nasıl yol izlenir.

Yardımlarınızı rica ederiz.

Saygılarımızla.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ?Özürlü personel çalıştırma yükümlülüğü? 53 üncü maddesinde ?Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında özürlü çalıştırmak zorundadır. % 3?ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.

Özürlüler için sınavlar, ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için açılan sınavlardan ayrı zamanlı olarak, özürlü kontenjanı açığı bulunduğu sürece özür grupları ve eğitim durumları itibarıyla sınav sorusu hazırlanmak ve ulaşılabilirliklerini sağlamak suretiyle merkezi olarak yapılır veya yaptırılır.

Özürlü personel çalıştırma yükümlüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetimi ile özürlülerin Devlet memurluğuna yerleştirilmesinden Devlet Personel Başkanlığı sorumludur. Özürlü açığı bulunan kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için alım yapacakları özürlülere ilişkin taleplerini her yılın Ekim ayının sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirmek zorundadır. Devlet Personel Başkanlığı kurum ve kuruluşların bildirimi üzerine, özürlü kontenjanlarına yerleştirme yapabilir veya yaptırabilir.

Özürlülerin memurluğa alınma şartlarına, merkezi sınav ve yerleştirmenin yapılmasına, eğitim durumu ve özür grupları dikkate alınarak kura usulü ile yapılacak yerleştirmelere, özürlülerin görevlerini yürütmelerinde hangi yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarınca temin edileceğine, kamu kurum ve kuruluşlarınca özürlü personel istihdamı ile ilgili istatistiksel verilerin bildirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Özürlüler İdaresi Başkanlığının görüşü alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.?hükmü yer almaktadır

Anılan hüküm uyarınca Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak?Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik 03/10/2011 tarihli ve 28073 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak?Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik

Ayrıca, 14.01.2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmi Gazete?de Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik

Yukarıda yer verilen hükümler uyarınca, Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarından alınacak özürlü raporu ile özür durumu tespit edilmektedir.

Söz konusu yönetmeliğin ekinde Özür Durumuna Göre Tüm Vücut Fonksiyon Kaybı Oranları Cetveli?nde

?2- Metabolizma Hastalıkları

A- Diffüz primer osteoporoz (radyolojik dekalsifikasyonla birlikte spontan kırıklar, şekil bozuklukları yapan) 50

B- Osteomalazi (Tıbbi tedaviye cevap vermeyen) 50

C-Purin ve primidin metabolizması bozuklukları(organ disfonksiyonu yapmış) 40

Gut hastalığı

a- Komplikasyonsuz 10

b- Kronik gut artiriti 20

D- Osteogenezis İmperfekta (Osteoproz ve multipl kemik kırıklarına neden olmuş) 40

E- Porfirin metabolizması bozuklukları (organ disfonksiyonu yapmış) 40

F- Lipid Metabolizması Bozuklukları

a- Konjenital Formlar (Organ komplikasyonları ayrıca gözönüne alınmalıdır) 25

b- Akkiz Formlar (organ komplikasyonları ayrıca gözönüne alınmalıdır. 1- Diyet ve ilaç tedavisi ile regüle 0

2- Diyet ve ilaç tedavisine dirençli olanlar 10

G-Obezite

a-Ciddi Obezite (Vücut Kitle indeksi 40-50kg/m2 arasında olanlar) 20

b-Morbid Obezite (Vücut Kitle indeksi 50kg/m2 üstü olanlar) 30

H-Amino asit metabolizması bozuklukları (organ disfonksiyonu yapmış ve diyete bağımlı) 40

I-Karbonhidrat metabolizması bozuklukları (organ disfonksiyonu yapmış) 40

Glikojen depo hastalığı (organ disfonksiyonu yapmış formları) 40

J-Sfingolipid metabolizması ve diğer lipid depo hastalıkları (organ disfonksiyonu yapmış) 40

K-Glikozaminoglikan metabolizması bozuklukları (organ disfonksiyonu yapmış) 40

L-Glikoprotein metabolizması bozuklukları (organ disfonksiyonu yapmış) 40

M-Kistik fibrozis (organ disfonksiyonu yapmış) 40

N-Diğer metabolik bozukluklar (organ disfonksiyonu yapmış) 40?

Düzenlenmiş bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca; Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarından alınacak özürlü raporu ile özür durumu tespit edilmesi ve Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik hükümlerine uymak suretiyle özürlü memur kadrolarında istihdamı mümkün bulunmaktadır.

BENZER SORULAR
05.05.2021EKPSS ile naklen atanan memurun istediği ile tayini yapılabilir mi?
20.07.2020EKPSS ile yerleştim ancak atamam iptal edildi, puanım yandı mı?
31.01.2020Halen kamuda çalışanlar da EKPSS sonucuyla yerleşebilir mi?
25.01.2018Engelli çocuk yardımını artırımlı almak için ne yapılmalı mı?
02.11.2017Engelli aday memurum, tayin için iki yılı doldurmak zorunda mıyım?
10.01.2017Belediye işçisi, EKPSS ile memur kadrolarına atanabilir mi?
15.06.2016Adli olaydan engelli olan memur olamaz mı?
17.05.2016KPSS ile memur olan kişi, EKPSS'ye girip tercihlere katılabilir mi?
22.01.2016Çürük raporu ile engelli kadrolarına atanabilir mi?
30.06.2015Memur olan, EKPSS ile atanabilir mi?