Yaş şartı memur veya başka statüde çalışanlar için aranmaz mı?

14/05/2013 00:05:00
Yazdır

Soru

Merhabalar,
15 yıllık astsubayım hukuk fakültesini bitirdim. Ancak 36 yaşındayım.
KPSS ye girip tekrar atanmak istersen istifa etmem mi gerekiyor?
Ya da istifa etmeden önce KPSS ile yeni memuriyet kadrosunu kazanıp sonra istifa etsem olur mu? Atanmalardaki yaş sınırlamaları beni de kapsar mı?
Yoksa ilk defa atanacaklarımı ilgilendiriyor?

Cevap

Bir Devlet memuru kaç kez istifa edebilir?

657 Kanunun "Çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmaları" başlıklı 97 maddesinde "Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;
A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden,
B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden,
C) 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden,
D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette,
Devlet memurluğuna alınamazlar.
"hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer alan hüküm uyarıca çekilen ve ya çekilmiş sayılan devlet memurlarının tabi oldukları bekleme süresi "sadece memurluktan çekilen veya çekilme isteğinde bulunanların tekrar devlet memurluğuna atanmaları için" olduğu değerlendirilmedir.
Bu nedenle, devlet memurlarının istifa etmeleri neticesinde diğer statülerine atanmalarında bekleme sürelerine tabi olmamaktadırlar.
Diğer statülerden memuriyet statüsüne atanmada da bekleme süresi bulunmamaktadır.
Sözleşmeli, işçi, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa ve gerekse de 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa statülere tabii personelin istifa etmeleri halinde bekleme süresine tabi olmadan memur statüsüne atanması mümkün olabilmektedir.

Konuyta ilişkin DPB görüşleri:
926 sayılı kanuna tabi personelin bekleme süresine tabi olmadığı
İstifa etmiş hakimlerin memuriyete atanmada bekleme süresine tabi olmadıkları
Sözleşmeli personel bekleme süresine tabi olmadan memur olarak atanabileceği
Devlet memurlarının 2914 sayılı Kanuna tabi kadrolara atanmalarında bekleme sürelerine tabi olmadıkları
İstifa eden KİT sözleşmeli personelin bekleme süresine tabi olmadığı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri" başlıklı 74 üncü maddesinde "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.
Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları caizdir.
Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.
13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Aynı kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave edilir."
hükmü yer almaktadır.

Devlet Personel Başkalığı tarafından yayımlanan KAMU PERSONELİ GENEL TEBLİĞİ(Seri No: 1) (Devlet Memurluğuna Alınma) başlıklı bölümünün 6 fıkrasında. "Diğer Personel Kanunlarına Tabi Olanların Devlet Memurluğuna Alınmaları" düzenlenmiştir.

Bekleme sürelerine ilişkin ayrıntılı haber
2914 sayılı Kanuna Tabi Uzman'ın Memuriyete Geçmesi
Öğretmenlikten istifa ettim. Akademisyen olmak için bekleme süresine tabi olur muyum?
Araş. Gör'ün istifası, iki defa istifa etmeme kapsamına girer mi?

Yukarıda yer verilen hüküm, açıklama ve ayrıntılı yazılar çerçevesinde;
1-926 sayılı Kanuna tabi astsubay kadrosunda görevli personel istifa etmek suretiyle veya 657 sayılı Kanunun son fıkrası hükmü uyarınca naklen geçişleri mümkün bulunmaktadır.
2-KPSS sınavını kazanıp yerleştirildikten sonra muvafakatte sorun çıkmaz ise naklen geçmenizi sorun çıkması halinde ise istifa ederek geçmenizi tavsiye ediyoruz.
3-Genel olarak (B) grubu memuriyette alt yaş sınırı bulunmaktadır.
Ancak istisna olarak;
-(A) gurubu kariyer mesleklerde 35 yaş sınırı,
- Özel bazı düzenlemelerde yaş sınırı yer almaktadır.
4-Devlet memuru ve ya diğer personel kanunlarına tabi olarak çalışmak (A) gurubu kariyer meslekler ve özel düzenlemelerde yer alan yaş sınırını kaldırmamaktadır. Bu mesleklere müracaat eden bütün adayları ilgilendirmektedir.

İstifa sonrası geri dönüş

Bu soru 24,743 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Başıboş sokak köpeklerinin uyutulması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam