Taşeron firmadaki hizmet yıllık izinde değerlendirilir mi?

30/09/2013 00:32:00
Yazdır

Soru


2006 yılında devlet memuru (GİH) olarak göreve başladım, bu tarihten önce Devlet Hastanesi bünyesinde taşeron şirket üzerinden yaklaşık 3 yıllık ssk hizmetim var, benim sorum bu 3 yıllık hizmetim memuriyetimdeki yıllık izin süremin hesabına dahil edilebilir mi?
Kamuda taşeron yani özel şirket üzerinden çalışmak devlet memurları kanunu genel tebliği (154) e göre kamu kurum ve kuruluşunda geçen hizmet kapsamında değerlendirilebilir mi?
Birde bu tebliğ halen daha geçerli mi?.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 23 üncü maddesinde "Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler.", 102 nci maddesinde "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." ve 103 üncü maddesinde de "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.
Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.
Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir.
" hükümleri yer almaktadır
Yıllık izinlere ilişkin olarak yukarıda yer verilen hükümlerin uygulanmasına ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca üç tebliğ çıkarılmıştır. Bunlar;

62 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği
140 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği
154 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Tebliği

Yıllık İzin kategorisi

154 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Tebliğinde "1- Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması, gerekmektedir." denilmektedir.
Anılan düzenlemem uyarınca kamu kurumlarında hangi statüde olura olsun kamu kurumlarında geçen hizmet süreleri yıllık izinde değerlendirilmektedir.

Taşeron firma personelinin işvereni taşeron firma olup kamu kurumu değildir.

Yukarda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca;
1- Taşeron firma personeli olarak çalıştığınız süreler yıllık izin sürelerin hesabında kamu kurumunda geçmiş olarak değerlendirilmez..
2-Taşeron firmada çalışılan hizmetler 657 sayılı Kanunun 36 maddesinin C bendinde sayılan kazanılmış hak aylıkta değerlendirilen hizmetlerden ise yıllık hizmetlerden değerlendirilir. Değilse yıllık izinde değerlendirilmez.
3-154 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Tebliği halen yürürlüktedir.

Bu soru 14,090 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
5 ila 11 yaş arasındaki çocuklarınıza Covid19 aşısı yaptırır mısınız?