İstifa eden diş hekimi kuraya girmeden yeniden diş hekimi nasıl atanabilir?

13/08/2014 00:29:00
Yazdır

Soru

Merhaba,
Ben 2012 yılında bir devlet üniversitenin mediko sosyal bölümünde diş hekimi olarak 657 ye bağlı çalışmaktaydım. İstifa ettim, evlendim ve başka bir şehirde özel sektörde çalışmaya başladım. Yaşadığım bu şehirdeki bir devlet üniversitesine istifa ettiğim eski görevim için başvurabilir miyim?
Kurasız diş hekimi olarak atanmam mümkün mü?
İyi çalışmalar, teşekkürler

Cevap

7/5/1987 tarihi ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu "Bazı sağlık personelinin atanması" başlıklı ek 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasında "Kamu kurum ve kuruluşlarının uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman , tabip, diş tabibi ve eczacı kadro ve pozisyonlarına yapılacak açıktan atamalar, açıktan atama izni alınmaksızın mevzuatta öngörülen işlemlerin tamamlanmasından sonra gerçekleştirilir ve bunların yerleştirilmeleri Sağlık Bakanlığınca sınavsız ve kura ile yapılır. Kura ile yapılacak atamalara ilişkin usül ve esaslar Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir."hükmü bulunmaktadır.


Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura İle Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik 15/02/2004 tarihli ve 25374 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Eczacı ve diş tabipleri ile emekli olan tabip ve uzman tabipler dahil ilk defa ve yeniden açıktan atama kura ile yapılmaktadır.

2014 yılı 3. Dönem İlkdefa ve Yeniden Açıktan Atama Kurası

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik 18/4/1999 tarih ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca kurumsal görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmelikleri yürürlüğe konulmaktadır.

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı resmi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Bir sınıftan başka bir sınıfa geçme" başlıklı 71 inci maddesinde "Memurların eşit dereceler arasında veya derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştirmeleri caizdir. Bu şekilde sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için bu Kanunda veya kuruluş kanunlarında belirtilen niteliklere sahip olmaları şarttır. Bu durumda sınıfları değişenlerin eski sınıflarının derecesinde elde ettikleri kademelerde geçirdikleri süreler yeni sınıflardaki derecelerinde dikkate alınır.
Kurumlar, memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilirler.
Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece ve kademeden başlamış olup da sınıf değiştirenlerin yeni görevlerindeki ilk ilerleme süreleri eski sınıflarında kazandıkları derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılır ve bu süre tamamlanıncaya kadar kendilerine sınıf değiştirmeleri sırasında bulundukları derecede kademe ilerlemesi verilmez.
" hükmü bulunmaktadır.

Ayrıca, 657 sayılı Kanunun "Memurların kurumlarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi" başlıklı 76 maddesinde "Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler.
Memurlar istekleri ile, kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok üç derece altında aynı veya başka yerlerdeki kadrolara atanabilirler.
Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları mümkündür.
Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına göderilmesini kabul etmeleri şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir."hükmü bulunmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri" başlıklı 74 üncü maddesinde "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.
Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları caizdir.
Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.
13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Aynı kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave edilir."
hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca;
1-Kamu kurum ve kuruluşlarında yer alan diş hekimi kadrolarına yeniden atanma Sağlık Bakanlığınca kura ile yapılmaktadır.

2-Diş hekimi olarak görev yaptıktan sonra istifa eden devlet memuru görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmelik hükümlerine uyulmak suretiyle atanabileceği kadrolara ise açıktan atama prosedürüne uyulmak suretiyle atamaya yetkili amirlerce atanması mümkün bulunmaktadır.

3-Devlet memur kadrosuna atanmış bir kişi aynı kurumda sınıf değişikliği 657 sayılı Kanunun 71 inci ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca kazanılmış hak olan diş hekimi kadrosuna atanması mümkün bulunmaktadır. Farklı bir kurumda memur kadrosuna atanması halinde ise 657 sayılı Kanunun 71 ve 74 üncü maddeleri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca kazanılmış hak olan diş hekimi kadrosuna naklen atanmasının yapılabileceği değerlendirilmektedir.

Bu soru 21,586 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Başıboş sokak köpeklerinin uyutulması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam