%49 hissesi halka arz edilen KİT personelinin durumu

25/11/2014 00:03:00
Yazdır

Soru

TEİAŞ personeliyim. Geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanı Sn. Mehmet ŞİMŞEK tarafından özelleştirmelerle ilgili yapılan açıklamada TEİAŞ'ın % 49 hissesinin halka arz edileceği ifade edilmiştir. Bu konuyla ilgili aşağıdaki sorularımın cevaplandırılmasını arz ederim 1-Halka arz sonucunda TEİAŞ nasıl bir kurum olacaktır? 2-Halka arz sonucunda personel rejimi ve maaşlar nasıl olacaktır? 3-399 KHK ile çalıştırılan personelin statüsü değişir mi? Değişir ise ne şekilde olur?

Cevap

Untitled Document

TEİAŞ personeliyim. Geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanı Sn. Mehmet ŞİMŞEK tarafından özelleştirmelerle ilgili yapılan açıklamada TEİAŞ'ın % 49 hissesinin halka arz edileceği ifade edilmiştir.
Bu konuyla ilgili aşağıdaki sorularımın cevaplandırılmasını arz ederim
1-Halka arz sonucunda TEİAŞ nasıl bir kurum olacaktır?
2-Halka arz sonucunda personel rejimi ve maaşlar nasıl olacaktır?
3-399 KHK ile çalıştırılan personelin statüsü değişir mi?
Değişir ise ne şekilde olur?

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları personelinin hizmete alınmalarını, görev ve yetkilerini, niteliklerini, atanma, ilerleme, yükselme, hak ve yükümlülükleriyle diğer özlük haklarını düzenlemek üzere 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinde istihdam şekilleri memurlar, sözleşmeli personel ve işçiler olarak düzenlenmiş bulunmaktadır.
233 sayılı Kanunun Hükmünde kararname eki cetvellerde bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri hakkında uygulanacağı ile hangileri hakkında uygulanmayacağına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarından özelleştirme yapılacak olan, özelleştirmenin usul ve esasları 24/11/1994 tarihli ve 4046 saylı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun ile düzenlenmektedir.
Kamu iktisadi kuruluşları hakkında ayrıca özel düzenlemeler ile özelleştirmelerine ilişkin olarak düzenlemeler yapılabilmektedir.

TEİAŞ şirketin nasıl bir usul ile özelleştirileceği netleşmesi halinde bu hükümler ile özelleştirme kurul kararları çerçevesinde sorularınızın yanıtlanması mümkün olabilir.

Ancak %51 hissesi kamuda kalmak suretiyle diğer %49 hissenin halka arz edilmesi sebebiyle kurumun yapısı değişmeyeceği düşünülmektedir.

Kurumun yapısı 399 sayılı KHK eki cetvellerden yani 399 sayılı KHK kapsamı dışında çıkarılmak ile mümkün olabilir.

Bu soru 9,225 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR