Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/2763/
Yazdırılma Tarihi : 17 Haziran 2024 Pazartesi 11:01

GİH memurun kamudaki işçiliğinin değerlendirilmesi

03/02/2015 00:09:00
Yazdır

Soru

İyi çalışmalar. 657'ye tabi olarak G.İ.H. sınıfında devlet memuru olarak çalışmaktayım. Üniversite mezunu olduktan sonra ve Memuriyetten önce bir kamu kurumunda işçi olarak çalıştım. O kurumdan 268 gün SSK hizmetim var. Bu sigortamı hizmet birleştirmesi yapmadan hizmet günüme ve yıllık iznime saydırma hakım var mıdır? Torba kadroya atanmada değerlendirilir mi? Teşekkür ederim.

Cevap

Devlet memurlarının memuriyete girmeden ya da memurluktan ayrılarak özel sektörde veya serbest olarak yapmış olduğu hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derece kademesinde değerlendirilmesi için yasal düzenleme bulunması gerekmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Tesis edilen sınıflar" başlıklı değişik 36 ncı maddesinde hizmet sınıfları sayılmış ve devlet memurlarının memuriyete girmeden ya da memurluktan ayrılarak yapmış olduğu hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derece kademesinde ne şekilde değerlendirileceğine ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

Memuriyet dışında geçen hizmetlerin değerlendirilmesi, 657 sayılı Kanunun 36/C maddesinde açıklanmıştır. Buna göre memuriyet dışındaki sürelerin değerlendirilmesi hizmet sınıfına göre değişmektedir. 657 sayılı Kanunun 36/C maddesine göre memuriyet dışındaki serbest olarak çalışılan veya resmi ve özel sektörde geçen süreler, Teknik Hizmetler, Sağlık Hizmetleri, Avukatlık Hizmetleri sınıfları ile Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında ve basınla ilgili kadrolarda çalışanlar için değerlendirilirken, aynı süreler Genel İdare Hizmetleri Sınıfında çalışan memurlar açısından değerlendirilmemektedir.

Memuriyet Dışındaki Hizmetlerin Değerlendirilmesi

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 23 üncü maddesinde "Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler.", 102 nci maddesinde "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." ve 103 üncü maddesinde de "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.
Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.
Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir."
hükümleri yer almaktadır

Yıllık izinlere ilişkin olarak yukarıda yer verilen hükümlerin uygulanmasına ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca üç tebliğ çıkarılmıştır. Bunlar;

62 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği

140 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği

154 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Tebliği

Yıllık İzin kategorisi

154 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Tebliğinde "1- Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması, gerekmektedir." denilmektedir.

Anılan düzenlemem uyarınca kamu kurumlarında hangi statüde olura olsun kamu kurumlarında geçen hizmet süreleri yıllık izinde değerlendirilmektedir.

Kamu kurumları dışında özel sektörde işçi statüsünde geçen hizmetlerin ise yıllık izinde değerlendirilmesi ise ancak bu hizmetlerin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmesine bağlanmıştır.

Devlet memurunun kamum kurumlarında işçi statüsünde geçen hizmetlerinin (torba kadrolara) atanmada değerlendirilmesi hususunda daha önce sitemizde ayrıntılı haberler yazılmıştır.

Vekil öğretmenlik süresi torba kadroya atanmada değerlendirilir mi?

Yukarıda yer verilen açıklamalar uyarınca; Genel İdare Hizmetleri Sınıfında VHKİ kadrosunda çalışan memurların;
1- Kamu kurumlarında işçi statüsünde geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmesi yönünde düzenleme bulunmadığından, değerlendirilmesi mümkün değildir.
2-Devlet memurunun kamum kurumlarında işçi statüsünde geçen hizmetlerinin hizmet birleştirmesine bağlı olmaksızın yıllık izinde değerlendirilmesinin mümkün olduğu değerlendirilmektedir.
3- Devlet memurunun kamum kurumlarında işçi statüsünde geçen hizmetlerinin (torba kadrolara) 1-4 üncü dereceli kadrolara atanmada tamamı değerlendirilmektedir.

BENZER SORULAR
22.10.2018Daire başkanı atanmada 217s. KHK kapsamındaki tüm süreler sayılmaz mı?
11.09.2018Belediye bağlı kuruluşları daire başkanları atanmasında hizmet süresi değişti mi?
02.04.2018Kurumda aynı hizmet süresindeki memurlar daha üst dereceden nasıl maaş alıyor?
19.03.2018Torba kadro atamasında kurumlar kanunda bulunmayan şart öne sürebilir mi?
30.11.2017Ziraat bankasında geçen hizmetim 68/B de sayılır mı?
17.10.2017Dershanede çalıştığım süreler memurluğumda sayılır mı?
22.09.2017Torba kadroda sayılan özel sektör hizmetlerim yıllık izinde de sayılmaz mı?
17.09.2017Torba kadroda sayılması için özeldeki hizmetlerimin mesleğimle ilgili olması şart mı?
13.09.2017Önlisans ile lisans arasındaki özel sektör hizmetlerim 68/B'de değerlendirilir mi?
02.06.2017İlk dört dereceli kadro bulunmaması halinde 68/B uygulaması