Vekalete ilişkin ödemeleri hangi kurum yapar?

31/12/2015 00:52:00
Yazdır

Soru

Merhabalar;
Bir personel geçici süreli görevlendirme ile başka bir kuruma görevlendirildiğinde aylığını 657 sayılı kanunun 8. ek maddesi gereğince kadrosunun bulunduğu kurumdan alıyor.
Peki 657 sayılı kanunun 86 ncı maddesi gereğince vekaleten görevlendirilenler aylık ve tazminatlarını kadrosunun bulunduğu kurumdan mı yoksa fiilen görev yaptıkları yerden mi almalıdır? Konuya ilişkin yasal düzenleme var mıdır?
Varsa paylaşırsanız sevinirim.
İyi günler...

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda vekalete müessesesi "Vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları" başlıklı 86 ıncı maddesi, "Vekalet görevinin fiilen yapılması şartı" başlıklı 174 üncü maddesi ve "Vekalet, ikinci görev aylık ve ücretleri ile diğer ödemeler" başlıklı 175 inci maddelerinde düzenlenmiştir.

Söz konusu 657 sayılı Kanunun "Vekalet görevinin fiilen yapılması şartı" başlıklı 174 üncü maddesinde "Vekalet aylıklarının ödenebilmesi için görevin fiilen yapılması şarttır." hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Devlet memurları Kanunun yer verilen 174 üncü maddesi hükmü uyarınca vekil aylığının fiilen çalışma şartına bağlanmış olması sebebiyle ay sonunda ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 99)

Söz konusu düzenlemelerde vekalet aylığının hangi kurumca ödenmesi gerektiğine ilişkin düzenleme bulunmamaktadır.

Ancak vekaleten atanan memurun hizmetinden vekaleten atama yapıldığı kurumun faydalandığı ve vekalet sebebiyle hak edilen ödemelerin (vekalet aylığı, zam tazminat farkı, ve ek ödeme farkı vb.) bu kurum tarafından ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Danıştay 5. Dairesinin 21.12.1995 tarih,1993/4987 E. , 1995/4271 K. sayılı kararında "Harcırah Kanununda kurumlar arası nakil suretiyle bir başka yere atanan memurların harcırahının hangi kurum tarafından ödeneceği hususunda, herhangi bir hüküm bulunmamakta ise de, bu atama yoluyla memurun eski kurumuyla hukuki ve fiili irtibatının kesileceği, önceki kurumunda ifa ettiği kamu hizmetini bundan sonra yeni kurumunda sürdüreceği, dolayısıyla hizmetinden artık atandığı kurumun yararlanacağı açıktır. Ayrıca memurun harcırah kapsamında yer alan harcamalarının yeni kurumda göreve başlayabilmesi için yapıldığı hususu da dikkate alındığında harcırahın atandığı kurum tarafından ödenmesi hukuka ve hakkaniyet ilkesine uygun olacaktır." hükmetmiş ve bu yönde verilen kararı onamıştır.

Ayrıca, Sayıştay Temyiz Kurulunun 24.3.1989 gün ve D.21638, T.21749 sayılı kararında 6245 sayılı Kanunun 57. Maddesi uyarınca nakledilen memurun harcırahının yeni kurumunca ödenmesi yönündedir.
Naklen atan memurun harcırahının hangi kurumca ödeneceğine ilişkin söz konusu Danıştay ve Sayıştay kararları görüşümüzü destekler mahiyettedir.

Naklen atanan memurun harcırahının hangi kurumca ödenmesi gerekir?

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca; vekaleten başka bir kurumda görevlendirilen devlet memurunun vekalet sebebiyle hak ettiği ödemelerin (vekalet aylığı, zam tazminat farkı, ve ek ödeme farkı vb.) vekalet görevni fiilen yaptığı kurum tarafından ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Kurumlarca yapılan genel uygulama da bu çerçevede yapılmaktadır. Aksi uygulama tarafımıza yansımamıştır.

Bu soru 8,295 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Başıboş sokak köpeklerinin uyutulması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam