Süt izni ve yarı zamanlı çalışma birlikte uygulanabilir mi?

01/03/2016 13:18:00
Yazdır

Soru

2016 yılında yürürlüğe girecek olan torba yasada, kadın memurlara doğum yapmaları halinde analık izni sonrasında birinci doğumda 2 ay, ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay, günlük çalışma süresinin yarısı kadar, mali ve sosyal haklarda herhangi bir kesinti yapılmaksızın çalışma imkanı tanınıyor. Ancak süt izinleriyle ilgili bir düzenleme yazmıyor, daha önce geçerli olan analık izni sonrası ilk 6 ay 3 saat, ikinci 6 ay 1,5 saat olan süt izinleri hala geçerli mi, nasıl kullanılabilir, teşekkürler.

Cevap


657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunun 6. maddesi ile yapılan düzenleme ile "Mazeret izni" başlıklı 104 üncü maddesinin (F) bendinde "Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın memur, isteği halinde çocuğun hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminde başlamak üzere ayrıca süt izni verilmeksizin birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilir. Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki on iki ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hallerinde bu süreler on iki ay olarak uygulanır. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşleri de, istekleri üzerine (A) fıkrası uyarınca verilen sekiz haftalık iznin bitiminden itibaren bu haktan aynı esaslar çerçevesinde yararlanır. Memurun çalışacağı süreler ilgili kurum tarafından belirlenir."hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hüküm uyarınca; yarı zamanlı çalışma ile süt izni haklarının birlikte uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

Bu soru 16,296 defa okundu. 7 Yorum yapıldı
YORUMLAR