Memur mesaisini aksatmadan özel bir kuruluşta çalışabilir mi?

26/10/2018 13:32:00
Yazdır

Soru

Bir kamu kurumunda kadrolu devlet memuru olarak çalışmaktayım. mesai saatlerimi aksatmamak kaydı ile özel bir kuruluşta ssklı olarak çalışabilir miyim. Örneğin milli eğitim müdürlüğü memuru iken bir benzin istasyonunda mesai saatlerimi aksatmadan lpg sorumlu müdürlük yapabilir miyim?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28. Maddesi:

"Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz. Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır."

Memurların, mesai içerisi ya da dışarısı ayrımı olmaksızın, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alması, gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine ait herhangi bir iş yerinde çalışması mümkün değildir.

Bu yasağa aykırı hareket eden memurlara kademe ilerlemesinin durdurulması disiplin cezası verilebilir.

Bu soru 11,826 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR