Lisans mezuniyetim için ikinci kez ilave derece alabilir miyim?

21/02/2020 10:41:00
Yazdır

Soru

Teknik hizmetler sınıfında Arkeolog kadrosuyla göreve başladım. 657 sayılı DMK 36.madde gereği 1 derece aldım. Akabinde Lisans Düzeyinde Acil Yardım bölümü bitirdim. Ve Sağlık bilimleri lisansiyeri unvanını kazandım. Bu ünvana sahip personele 1 derece verilmektedir. Buna istinaden 657 Sayılı DMK 36.Madde A/5.bendi uyarınca kuruma dilekçe verdim. Fakat kurumun cevabı; daha önce 1 derece verilmiş. Bir daha verilemez şeklinde oldu. Sizce nasıl hareket etmeliyim. Kurum haklı mı yoksa konuyu idari yargıya mı taşımalıyım?

Cevap

İntibak hükümleri Devlet Memurları Kanununun en uzun maddesi olan 36. maddede yer almaktadır. Hizmet sınıfları, öğrenim durumuna göre memuriyete giriş ve yükselinebilecek dereceler ile belirli durumlarda verilecek ilave derece ve kademeler ayrıca memuriyette geçmiş gibi sayılacak süreler 36. maddede düzenlenmiştir.

36. Maddenin Ortak Hükümler bölümünün A fıkrasının iki ve üç numaralı bentlerinde, "2 - Dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetinde çalışanlar, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ile uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu mezunları, Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunları, öğrenimlerine göre tesbit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece,

3 - Beş yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenimini bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan eğitim ve öğretim hizmetinde çalışanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece," verileceği hüküm altına alınmıştır. Bu hükümlere göre söz konusu bent hükümlerinde sayılan unvanları elde eden veya okulları bitirenler hangi unvanda veya hizmet sınıfında olursa olsun ilave bir derece alacaktır.

A fıkrasının dört ve beş numaralı bentlerinde ise, "4 - Teknik hizmetler sınıfında görev almak şartiyle jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorflog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatikçi, yöneylemci (harekat araştırmacısı), matematiksel iktisatçı (Ekonometrici), Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları, fen memurları, teknikerler ve yüksek teknikerler, tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve makineleri Uzmanlık Yüksek Okulu mezunları ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun olan şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim Dalı mezunları, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu mezunları üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve önasya arkeolojisi, klasik arkeoloji anabilim dallarından mezun olanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece,

5 - Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sağlığı dahil) Biyolog unvanına sahip akademik personel giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar." denilmektedir.

36. Maddenin A fıkrasında yer alan tabloya göre 4 yıllık yükseköğrenim görenlerin memuriyete giriş derecesi 9. derecenin 1. kademesidir. Hem dördüncü bent hem de beşinci bent kapsamına giren 4 yıllık yükseköğrenim görmüş bir kişi için başlangıç derece/kademesi 9/1 olup, ilave derece memurun bulunduğu dereceyi değil başlangıç derecesini yükseltmektedir. Bu durumda arkeoloji bölümü mezunu olduğunuzda dördüncü bent kapsamında giriş derecenize bir derece ilave edilip 9 yerine 8. dereceden başlamış durumdasınız. Sonrasında, beşinci bent kapsamında sağlık bilimleri lisansiyeri olduğunuzda verilmesi öngörülen bir derece, bulunduğunuz dereceye değil 9 olan başlangıç derecenize ilave olacağından giriş dereceniz yeniden 8 olarak değerlendirilip intibakınız yapılacak, bu işlem ise sonucu değiştirmeyecektir. Dolayısıyla A/4 kapsamında ilave bir derece alan memurun A/5 hükmünden yararlanması madde hükmüne göre teknik olarak da mümkün değildir.

Benzer bir durum 36/A11 maddesi uyarınca kariyer mesleklerde yeterlik sınavında başarılı olduktan sonra ilgili kadroya atanma sürecinde verilen ilave bir derece için de söz konusudur. Mülga Devlet Personel Başkanlığı söz konusu hüküm kapsamında bir derece aldıktan sonra farklı bir kariyer mesleğe yardımcılık statüsünde atanan ve yeterlik süreci sonunda başarılı olarak ilgili kadroya atanan personelin ikinci kez bu haktan yararlanamayacağını belirtmiştir.

Sonuç olarak kurumunuzca yapılan uygulamanın mevzuata uygun olduğunu değerlendiriyoruz.

Bu soru 25,315 defa okundu. 6 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Başıboş sokak köpeklerinin uyutulması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam