Geçici personele fazla çalışma ücreti ödenir mi?

24/05/2016 22:29:00
Yazdır

Soru

İyi Günler Sayın memurlar.net Yetkilileri.
Özelleştirme mağduru olarak sonradan 4/C'li geçici personel statüsünde çalışmaktayım. Kurumum ihtiyaçtan fazla çalışma yaptırmaktadır. Bu fazla çalışmam sebebiyle fazla çalışma ücreti almam mümkün mü?
Vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinde "C) Geçici personel:
Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir.
Özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri kamu veya özel sektör işverenince feshedilen ve 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personel de bu fıkra kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edileceklerin sayısı, öğrenim durumlarına göre çalışma şartları ve bunlara ödenecek ücretler ile diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir."
hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 4. maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca çıkarılan Bakanlar kurulu kararları çerçevesinde geçici söz leşmeli personel istihdamı yapılmaktadır.


Özelleştirme mağdurlarının geçici personel statüsünde istihdamları için 31 Aralık 2014 tarihli ve 29222 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete 29/12/2014 tarihli ve 2014/7140 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile düzenlenmiştir.

Anılan 2014/7140 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ücretler başlıklı 7 inci maddesinde "(6) Geçici personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücreti tutarında fazla çalışma ücreti ödenir."denilmektedir.


Ayrıca, 4688 sayılı Kanunun "Kapsam" başlıklı 2 nci maddesinde "Bu Kanun, Devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin yürütmekle görevli oldukları kamu hizmetlerinin görüldüğü genel, katma ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı kuruluşlarda kamu iktisadi teşebbüslerinde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanarak kurulan banka ve teşekküller ile bunlara bağlı kuruluşlarda ve diğer kamu kurum veya kuruluşlarında işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlileri hakkında uygulanır."denilmek suretiyle işçiler 4688 sayılı Kanun kapsamı dışında bırakılmıştır.

4688 sayılı Kamu Görevlileri ve Toplu Sözleşme Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Kamu işveren kurulu ile Kamu görevlileri sendikaları arasında imzalanan 2016-2017 yıllarına ilişkin toplu sözleşeme 4688 sayılı Kanun Kapsamında yer alan kamu görevlileri hakkında uygulanmaktadır.

Kamu işveren kurulu ile kamu görevlileri sendikaları arasında sürdürülen tolu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanmak suretiyle 2016-2017 toplu sözleşmesini imzalanmış bulunmaktadır.
İşte toplu sözleşme mutabakatının tam metni


Kamu görevlilerine ilişkin 2016-2017 toplu sözleşmesini genel hükümler bölümünde "Geçici personele fazla çalışma ücreti" başlıklı 17 nci maddesinde "(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi ve bu maddeye göre yürürlüğe konulan 29/12/2014 tarihli ve 2014/7131, 22/12/2014 tarihli ve 2014/7092 sayılı ve 29/12/2014 tarihli ve 2014/7140 sayılı Bakanlar Kurulu kararları uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan geçici personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücreti tutarında fazla çalışma ücreti ödenir. Bu maddede öngörülen fazla çalışma ücretinden yararlananlara, başka bir mevzuata göre ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmez."hükmü yer almaktadır.


16/03/2016 tarihli ve 29655 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de 9/3/2016 tarihli ve 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu yayımlanmıştır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca; toplu sözleşme genel hükümler bölümünün 17 nci maddesi ve 29/12/2014 tarihli ve 2014/7140 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 7 maddesi hükmü uyarınca özelleştirme mağdurlarından kamu kurum ve kuruluşlarında 4/C geçici personel statüsünde istihdam edilen personele fiilen fazla çalışma yaptırılması halinde aylık 50 saati geçmemek üzere merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen tutarda fazla çalışma ücreti ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

Bu soru 9,945 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam