Onkolojiden alınan yüzde sağlık raporu ile nasıl emekli olurum?

25/12/2018 18:04:00
Yazdır

Soru

Bir Kamu Kurumunda 2001 senesinde memur olarak işe başlayıp 2003 senesinde istifaen ayrıldım ve 2007 senesinde ise başvurum üzerine tekrar aynı kurumda göreve başlayıp halen çalışıyorum. Kurum dışı hizmetlerimle beraber toplam fiili hizmet sürem 18 senenin üzerindedir.

Yaklaşık 8 ay evvel Mide kanseri tanısıyla ameliyat oldum ve midemin yüzde sekseni alındı.

Bulunduğum şehirdeki Eğitim Araştırma Hastanesine "Engelli Raporu" için başvurdum ve Onkolojik rahatsızlığım ve midemin %80'inin alınması nedeniyle %60 engelli raporu aldım. Malumunuz 5510 sayılı yasanın geçici 4. maddesi 2008 öncesi memur olup sonradan engelli olan memur emekliliğini;

"1- Çalışma gücü kayıp oranı % 50 ila % 59 arasında olanların, en az 5760 (16 YIL),

2- Çalışma gücü kayıp oranı 40 ila % 49 arasında olanların ise, en az 6480 (18 YIL),

gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması kaydıyla, yaşlılık aylığı bağlanmaktadır..." şeklinde tanımlamaktadır.

Bu maddede sadece %40 ila 49 ve %50 ila 59 arası çalışma gücü kayıp oranlarından bahsetmektedir. Benim almış olduğum engel oranı ise %60'dır. Söz konusu yasada %60 ve üzeri engelliler için başkaca bir madde var mıdır? Yoksa ben %60 engelli raporumla ilgili maddeye istinaden engelli emekliliğine başvurabilir miyim? Cevabınız çok makbule geçecektir. Şimdide çok teşekkür ederim.

Cevap

p>5434 e tabi memur görevde iken % 60 oranında engelli olursa nasıl emekli olabilir? Durumunuzu değerlendirmemiz:

2008 yılı Ekim ayından önce memur olanlar 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu kapsamında işlem görürler.

5434 sayılı Kanunun malullük şartları;

- En az 10 yıll hizmet süreleri olacak,

- Rahatsızlıkları görevlerini yapamayacak duruma girecek.

- Rahatsızlık raporlarının SGK. Sağlık Kurulunca incelenmesi neticesinde de malul kararının verilmesi gerekecek.

Bu şartları gerçekleşen memur 5434 kapsamında malullük aylığına hak kazanabilir. Bu şekildeki malullük kararında bir rahatsızlık oranı bulunmaz, sadece SGK. Sağlık Kurulunun malul kararını vermesi yeterli sayılır.

5510 sayılı Kanun Geçici Madde 4 hükmü;

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmaya başlamış olup, çalışmaya başlamadan önce ilgili mevzuatına göre alınmış ve en az % 40 oranında engelli olduklarını gösterir sağlık kurulu raporu bulunanlar ile en az % 40 oranında doğuştan engelli olduklarını belgeleyenlerden aylık talep tarihinde bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanlara; en az 5400 gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş ya da emekli keseneği ödenmiş olması kaydıyla, istekleri halinde bu madde hükümleri esas alınarak yaşlılık aylığı bağlanır. Ancak çalışmaya başladıktan sonra, Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;

a) % 50 ila % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 5760,

b) % 40 ila % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 6480,

gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması kaydıyla, haklarında bu fıkra hükümleri uygulanır.

Bu hükmün yorumunu: engelli olarak yaşlılık aylığı bağlanacakların şartlarının belirlenmiş olduğu, malullük talebiyle aylık bağlanacaklarla ilgisinin olmadığını değerlendirmekteyiz.

Bu bağlamda durmunuzu değerlendirmemiz:

1) Durumunuzla ilgili sağlık kurulu raporlarınızı Kurumunuz aracılığı ile SGK. Sağlık Kuruluna göndererek 5434 e göre malul olup olamayacağınıza yönelik kararın istenilmesinin birinci tercihinizin olması gerektiğini,

2) 5434 e göre malul olmadığınız yönünde SGK. Sağlık Kurulu tarafından bir karar verilmesi ihtimali karşısında yine ikinci tercihinizin 5510 sayılı Kanun Geçici Madde 4 hükmüne göre durumunuzun incelenmesini yine SGK. Sağlık Kurulu tarafından isteyebileceğinizi, değerlendirmekteyiz. Bu durumda bir karar çıkması halinde ise 5760 gün hizmet süreniz olduğunda malul aylığı değil de 5434 kapsamında aylık bağlanabileceğini değerlendirmekteyiz.

Bu soru 3,958 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Erkan Oğur'un, İbrahim Kalın'a önce eşlik edip sonra da 'İçimin bir köşesi cız etmişti' demesi hakkında ne düşünüyor sunuz?