Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/3195/
Yazdırılma Tarihi : 27 Mayıs 2024 Pazartesi 09:46

lise üzerine önlisan ve lisans bitiren kişinin itibak uygulaması

28/06/2016 01:38:00
Yazdır

Soru

Merhaba ben 15.01.1999 yılında düz lise mezunu aday memur olarak göreve başladım. 1998 yılında düz liseden mezun oldum. 2006 yılında fark derslerini vererek muhasebe bölümü meslek lisesi diploması aldım. 2008 yılında ön lisans diplomamı aldım 2013 yılında lisans diplomamı aldım. Askerliğimi 18 ay olarak 2000 yılında yatırdım. 510 günü kamu da olmak üzere 1510 gün sigortalı hizmetimi emekli sandığı hizmeti ile birleştirdim. 15.01.2015 tarihi itibarı ile ödemeye esas kadro ve derecem kaçta olması gerekiyor şu anki çalıştığım kurumda yanlış hesaplandığını düşünüyorum şimdiden teşekkür ederim. Benimle memuriyete başlayan başka bir arkadaşım 2015 yılında ön lisans diplomasını aldı başka kurumda onun kadro derecesi 2/1 benimki şu an 3/1 ben lisans o ön lisans mezunu yardımcı olur cevap verirseniz çok sevinirim vereceğiniz cevabı kuruma sunacam.

Cevap


657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36 ncı maddesinde hizmet sınıfları sayılmış olup, anılan maddenin ortak hükümler başlıklı bölümünün ( A) sınıflar itibariyle öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademeler tespit edilmiştir. Mezkur maddenin A bendinin12 fıkrasının (d) alt bendinde "Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler." denilmektedir.

Bu hüküm çerçevesinde, yapılacak intibak işleminde her şeyden önce memuriyete giriş öğrenimi esas alınmaktadır.

İntibak işlemleri de uygulama birliğinin temini amacıyla 45, 85, 95, 105, 113, 142 seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğleri yayımlanmış bulunmaktadır.

Emsal Nedir, İntibak Nasıl Yapılır?

İntibak işlemlerinde mali haklara ne zamandan itibaren hak kazanılır?
http://sorucevap.memurlar.net/soru/999/

Sorunuzdan memuriyete giriş öğreniminizin lisesi olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle emsaliniz lise bitirdikten sonra sora eğitime ara vermemiş eğitime devam etmiş ve lisans eğitimini, süresi içinde bitirmiş ve memuriyete girmiş kişi kabul edilerek emsalinizin kazanılmış hak aylık derece ve kademesi tespit edilmektedir.

Bu tespitten sonra memuriyette başarılı geçen ve geçmiş sayılan tüm hizmetleriniz her yılı bir kademe her 3 yılı bir derece verilmek suretiyle değerlendirilmektedir.

Bu değerlendirme sonucunda kazanılmış hak aylık derece ve kademeniz emsalinizin ulaştığı derece ve kademeyi geçmesi halinde fazla olan kısım kabul edilmemektedir.

Belirlenen bu derece ve kademenize ayrıca,
- 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname veya 5289 sayılı kanun uyarınca aldığı bir derece,
- 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi hükmü uyarınca 6 yıllık sicil notu ortalaması nedeniyle faydalanmış olduğunuz kademelerin, ***25/02/2011 tarihinden sonra disiplin cezası almamış olmak***
- 657 sayılı Kanunun 72 ikinci maddesi hükmü uyarınca faydalanmış olduğu kademelerin,
- 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin A bendinin alt bentleri uyarınca elde edeceği derece ve kademenin,
ilave edilmesi suretiyle bulunacak derece ve kademe kazanılmış hak aylık derece ve kademe olarak tespit edilmektedir.

Emsali
Orta öğretim mezuniyet 30 Haziran 1998
Ön Lisans mezuniyet tarihi 31Temmuz 2000

lisan mezuniyet tarihi 31/Temmuz 2002

15/01/1999 tarihinde memuriyete başlayan kişinin toplam hizmeti askerlik göreve başladıktan sonra olduğu için ayrı için (15/01/1999 tarihinde başladığınız ve 15/06/2016 itibariyle) 17 yıl ve 6 ay hizmetiniz olmaktadır. Askerlik hizmet süreniz bu sürenin için bulunmaktadır.

GİH sınıfındaki kadrolarda bulunanların özel sektör hizmetleri Kazanılmış hak aylık derce ve kademesinde değerlendirilmemektedir.

GİH memurun kamudaki işçiliğinin değerlendirilmesi

EMSAL UYGULAMASINI GÖSTEREN TABLO

Emsal

Derece/Kademe

Memur Derece kademesi

Hizmet süresi

31 Temmuz 2002

9/1

9/1

31 Temmuz 2005

8/1

8/1

3 yıl

31 Temmuz 2008

7/1

7/1

3 yıl

31 Temmuz 2011

6/1

6/1

3 yıl

31 Temmuz 2014

5/1

5/1

3 yıl

31 Temmuz 2016

5/3

5/3

2 yıl

Toplam hizmet

14 Yıl

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar gereğince;
1-Emsaliniz ön lisansı 1987 yılında bitireceğinden memuriyete başlayacağı göz önüne alındığında 17 yıllık hizmetinizden sadece 14 yıl değerlendirilebilmektedir. 3 yıl 6 aylık hizmetiniz yanmaktadır.

2-Askerlik süresin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmesi için borçlanmaya gerek bulunmamaktadır. askerlik hizmetiniz memuriyet içerisinde bulunmaktadır.

3-5289 sayılı Kanun 8/2/2005 tarihli ve 25721 sayılı resmi gazetede yayımlanması sebebiyle bir derece uygulamasından faydalandığınız anlaşılmaktadır. 1 derecenin ayrıca ilave edilmesi gerekmektedir.

4-657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca ilave kademeden faydalandığına ilişkin bilgi bulunmamaktadır. İlave kademeniz varsa bunları ilave edebilirsiniz.

5- 15Mayıs 2016 tarihi itibariyle 5/3 derece ve kademenin üzerine 1 derece ilave edilerek 4 üncü derecenin 3 inci kademesi olarak tespit edilmiştir.

BENZER SORULAR
17.11.2018Üst öğrenim intibakında kanunda olmayan şartlar aranıyor
31.01.2018Aile Bakanlığında öğretmenim dershanede geçen hizmetim intibakta sayılır mı?
29.01.2018Yüksek lisansta ingilizce hazırlık yılı için kademe verilir mi?
17.10.2017Dershanede çalıştığım süreler memurluğumda sayılır mı?
02.10.2017Sözleşmeli personelde diploma intibakı mümkün mü?
01.10.2017Öğretmenim, sağlık yönetimi bölümünü bitirirsem ek derece alabilir miyim?
21.09.2017KOSGEB personeli 8 yıla 1 kademe uygulamasından yararlanabilir mi?
15.09.2017Vekil imamlıkta ve askerlikte geçen süre kıdem aylığında sayılır mı?
14.09.2017Üst öğrenim diplomamı verdiğim halde maaşıma yansımadı
13.09.2017Mühendislik mezunu sağlık personeli memurluğa girişte ilave 1 dereceden yararlanır mı?