Özel öğretim kurumları personeli OHAL'de istifa edebiliyor mu?

03/10/2016 22:45:00
Yazdır

Soru

İyi günler, ben milli eğitim bakanlığına bağlı özel bir sürücü kursunda müdürüm ve maaşımı düzenli alamadığım için istifa etmek istiyorum ama OHAL'deyiz herhangi bir sorun olur mu? KPSS sınavına girdim ve memur olmak istiyorum, memur olmama engel bir durum olur mu acaba? Yardım ederseniz çok iyi olur ne yapacağımı bilmiyorum. Şimdiden teşekkürler.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları" başlıklı 92 maddesinde "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.
657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.
Yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve her iki yıl bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir."
hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 657 Kanunun "Çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmaları" başlıklı 97 maddesinde "Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;
A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden,
B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden,
C) 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden,
D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette,
Devlet memurluğuna alınamazlar."
hükmü yer almaktadır.

Belirtilen hüküm uyarınca devlet memuru olan ve ilerde memur olma niteliğini taşıyan kişilerin memur olma nitelikleri maddede belirtilen 6 ay, 1, 3 yıl süreyle ve süresiz olarak kaybetmelerine neden olmaktadır.

İstifa Sonrası Dönüş

Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişiler tarafından açılacak özel öğretim kurumlarına kurum açma izni verilmesi, kurumun nakli, devri, personel çalıştırılması, kurumlara yapılacak mali destek ve bu kurumların eğitim-öğretim, yönetim, denetim ve gözetimi ile yabancılar tarafından açılmış bulunan özel öğretim kurumlarının; eğitim-öğretim, yönetim, denetim, gözetim ve personel çalıştırılmasına ilişkin usül ve esasları düzenlemek üzere 08/02/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu yürürlüğe girmiş olup, sürücü kursları da bu kanun çerçevesinde faaliyet göstermektedirler.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca;

Özel öğretim kurumlarından çalışan müdür ve eğiticiler memur olmadıkları için bu kurumlardan OHAL de istifa etmelerine ve genel hükümler çerçevesinde memur olmalarına engel bulunmamaktadır.

657 sayılı Kanunun 92 ve 97 maddesi hükümlerinin sürücü kursları personeline uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

Bu soru 10,128 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?