Aday memurken istifa eden sınavsız olarak yeniden atanabilir mi?

14/07/2020 00:06:00
Yazdır

Soru

Ben geçen sene ÖSYM merkezi alımda 657 ye tabi mühendis olarak atandım. Özel şartlardan dolayı aday memurken istifa ettim. Üzerinden 11 ay geçti. 657 ye tabi açıktan alım yapan bir kuruma tekrar atanabilir miyim? Mülakatı geçersem işe başlayabilir miyim?

Cevap

657 sayılı Kanunun 20. maddesinde memurluktan çekilme bir hak olarak düzenlenmiş, 94. maddede ise, "Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır...." hükümlerine yer verilmiştir.

Devlet Memurları Kanununun memurluktan çekilenlerin yeniden atanmalarını düzenleyen 92. maddesinin ilk fıkrasında, "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler." denilmektedir.

Aynı Kanunun çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmaları başlıklı 97. maddesinde ise, "Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;

A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden,

B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden,

C) 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden,

D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette,

Devlet memurluğuna alınamazlar." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verdiğimiz hükümlerde istifa eden memurun aday veya asil memur olup olmadığına göre bir ayrım bulunmamakla birlikte, uygulamada Devlet Personel Başkanlığı; 92. maddenin esasen asli memurları kapsadığı, asli memurken istifa edenlerin bekleme süreleri sonunda ayrıldığı kurumda veya diğer kurumlarda açıktan atanabileceği, aday memurken istifa edenlerin ise sadece ayrıldığı kurumda yeniden atanabileceği yönünde içtihat geliştirmiş ve uygulamayı yönlendirmiştir.

Diğer taraftan, 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11/2 maddesinde, 657 sayılı Kanunun 59 ve 92. maddeleri uyarınca yapılabilecek açıktan atamalar için Devlet Personel Başkanlığından izin alınması zorunlu tutulmuştur. Başkanlığın kapatılması sonrası iznin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınması gerekmektedir.

Sonuç olarak aday memurken istifa edenlerin ayrıldığı kuruma başvurması, kadro ve kontenjan durumunun uygun olması ve atama izni alınması kaydıyla sınava tabi olmaksızın önceki kurumunda yeniden memuriyete atanabileceğini değerlendirmekteyiz.

Bu soru 19,419 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLAR
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam