OHAL döneminde çekilmiş sayılanlar yeniden memur olabilir mi?

21/12/2020 11:20:00
Yazdır

Soru

2015 yılında EKPSS ile Milli Eğitim Bakanlığında hizmetli olarak göreve başladım. Hastalığım alevlendiği için 2017 yılında 29 gün işe gidemedim ve müstafi sayıldım. Raporum %85, ruh sağlığı hastanesinde yattım görev süresinde, işe devam ederken alınmış birçok istirahat raporum var. OHAL döneminde müstafi sayıldığım için bir daha memur olamaz mıyım veya KPSS ile atanamaz mıyım, dava açma hakkım var mı?

Cevap

Devlet Memurları Kanunu'nun 20. maddesine göre çekilme ya da daha sık kullanıldığı şekliyle istifa memurlara tanınmış bir hak olup, bu hakkın Kanunda belirtilen esaslara göre kullanılması gerekmektedir.

Hakkın kullanılma şekli Kanunun 94. maddesinde açıklanmıştır. Buna göre, olağan dönemlerde Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilmekte, izinsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, memur çekilme isteğinde bulunmuş sayılmaktadır.

Çekilmek istiyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam edecek, yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilecektir. Olağanüstü mazeretle çekilenler ise, amirine haber vermek şartiyle bir ay kaydına tabi olmayacaktır.

Kanunun 96. maddesinde ise olağanüstü hallerde çekilme usulü belirlenmiştir. Bu usule göre çekilme isteğinde bulunan memurun bu isteği kabul edilinceye kadar veya yerine atanan kişi göreve başlayıncaya kadar görevine devam etmesi zorunludur. Olağan dönemdeki çekilme usulünden farklı olarak olağanüstü hallerde görevi bırakabilmek için bir ay geçmesi yeterli olmamaktadır.

Kanunun 92. maddesi memuriyetten çekilenlere veya çekilmiş sayılanlara ayrıldığı kurumda veya başka kurumlarda sınavsız olarak yeniden memuriyete dönme hakkı vermiştir. Çekilme hakkının usulüne uygun kullanılmamasının yaptırımı yeniden memuriyete atanma aşamasında ortaya çıkmakta olup bu durum Kanunun 97. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre olağan dönemlerde usulüne uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay, çekilmiş sayılanlar ise bir yıl geçtikten sonra yeniden memuriyete atanabilmektedir. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında ülkemizde 20 Temmuz 2016 tarihinden 18 Temmuz 2018 tarihine kadar olağanüstü hal uygulanmıştır. Belirtilen tarihler arasında çekilme için belirlenmiş usule uymayanlar yani çekilme isteklerinin kabulünü veya yerine atanacakların gelip işe başlamasını beklemeksizin görevlerini bırakanlar ile çekilmiş sayılanlar ise hiçbir şekilde yeniden memur olamamaktadır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7. maddesi uyarınca müstafi sayılma işleminin tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içinde işlemin iptali için idari yargıda dava açılmış olması gerekmekte olup, bu süre geçtikten sonra açılacak dava süre yönünden reddedilecektir.

Sonuç olarak, müstafi sayılma durumunun olağanüstü hal döneminde gerçekleştiği, bu dönemde çekilme için 657 sayılı Kanunun 96. maddesinde öngörülen usule uyulmadığı ve 96. maddeye aykırı hareket edenlerin hiçbir surette Devlet memurluğuna alınmayacağına ilişkin Kanunun açık hükmü dikkate alındığında; KPSS, EKPSS veya başka bir yolla yeniden memuriyete atanmanızın mümkün olmadığını değerlendirmekteyiz.

Bu soru 15,672 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLAR
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam