Memur OHAL'de istifa ederse ,TSK bünyesinde subay olarak atanabilir mi?

26/11/2016 16:57:00
Yazdır

Soru

Merhaba, size bir sorum olacaktı. Bir üniversite hastanesinde 657 sayılı kanuna bağlı sağlık personeli olarak çalışmaktayım. TSK'nın subay alımına başvuru yapıp atanırsam herhangi bir hukuki sorun olur mu? Sorumu bir de OHAL durumu bakımından değerlendirirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkürler.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun kapsamına dair 1. maddesinde subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erlerin özel kanunları hükümlerine tabi olduğu belirtilmiştir. TSK'da görevli söz konusu personel belirli hükümler hariç 657 sayılı Kanuna tabi olmayıp 926 sayılı Kanuna göre çalışmaktadır.

657 sayılı Kanunun diğer ilgili maddeleri şu şekildedir:

"Olağanüstü yönetim hallerinde çekilme usulü:

Madde 96 - Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet Memurları yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar.

Çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmaları:

Madde 97 - Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;

A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden,

B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden,

C) 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden,

D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette,

Devlet memurluğuna alınamazlar."

657 sayılı Kanun, OHAL ilanında istifayı yasaklamamakta, usulü özel olarak düzenlemekte ve usulüne uygun olmayan istifaya sonuç bağlamaktadır. Buna göre, kanun metni "yerine gelen kişiyi beklemeden ayrılanların" bir daha memuriyete dönemeyeceğini öngörmüştür. Memuriyet dışındaki statülere atanma konusunda ise bir sınırlama getirilmemiştir.

Sonuçta, aranan şartları taşımanız kaydıyla, memuriyetten istifa etmek suretiyle TSK bünyesinde subay olarak atanmanızın mümkün olduğunu düşünüyoruz. Ancak istifanız yukarıda belirtilen usule uygun şekilde olmazsa bir daha Devlet memuru olarak atanamazsınız.

Bu soru 7,971 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR