Yardımcı doçentin istifası için hizmet süresi şartı var mıdır?

11/12/2016 19:56:00
Yazdır

Soru

Merhaba, bir Devlet üniversitesinde yardımcı doçent olarak çalışan bir kişi istifa edip başka bir Devlet üniversitesine yine yrd. doç. olarak geçmek istediğinde bu kişinin halihazırda çalışmış olduğu (ayrılacağı üniversite) üniversitede minimum çalışmış olmak zorunda olduğu belli bir sure var midir? Yani istifa edebilmek için spesifik bir surenin tamamlanmış olması gerekiyor mu, mesela 6 ay yada 1 yıl gibi ayrılacağı üniversitede çalışmış olma zorunluluğu var midir? (Bu kişinin daha öncesinde hiçbir memurluk görevinde bulunmadığını yada akademik personel olarak görev almadığını düşünürsek yine ayni kurallar geçerli mi?) Ayni şekilde muvafakat alınması durumunda da yine ayrılacağımız üniversitede belli bir sure çalışmış olma zorunluluğu var midir? Teşekkürler.

Cevap

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesinde, "a. Bir üniversite biriminde açık bulunan yardımcı doçentlik, isteklilerin başvurması için rektörlükçe ilan edilir. Fakültelerde ve fakültelere bağlı kuruluşlarda dekan, rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokullarda müdürler; biri o birimin yöneticisi, biri de o üniversite dışından olmak üzere üç profesör veya doçent tespit ederek bunlardan adayların her biri hakkında yazılı mütalaa isterler. Dekan veya ilgili müdür kendi yönetim kurullarının görüşünü de aldıktan sonra önerilerini rektöre sunar. Atama, rektör tarafından yapılır. Yardımcı doçentler bir üniversitede her seferinde ikişer veya üçer yıllık süreler için en çok 12 yıla kadar atanabilirler. Her atama süresi sonunda görev kendiliğinden sona erer.

b. Yardımcı doçentliğe atanmada aranacak şartlar:

(1) Doktora veya tıpta uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilecek belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak,

(2) Fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurullarınca, biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere seçilecek üç kişilik bir jüri tarafından; sınava girenin kendi bilim alanında Türkçe'den yabancı dile, yabancı dilden Türkçe'ye 150 - 200 kelimelik bir çeviriyi kapsayan yabancı dil sınavını başarmak.

c. Üniversiteler, yardımcı doçentlik kadrosuna atama için bu maddede aranan asgari koşulların yanında, Yükseköğretim Kurulunun onayını almak suretiyle, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilirler." hükmü, 60/b maddesinde, "

b. Yükseköğretim kurumlarından, mahkeme veya disiplin kararları ile çıkarılanlar hariç olmak üzere herhangi bir nedenle kendi isteği ile ayrılan öğretim üyeleri başvuruları üzerine bu Kanun hükümleri çerçevesinde kadro koşulu aranmaksızın tekrar ayrıldıkları yükseköğretim kurumlarına dönebilirler. " hükmü bulunmaktadır.

Ancak 2547 sayılı Kanunun öğretim elemanı yetiştirme ile ilgili 35. maddesinde "Yurt içi veya yurt dışında yetiştirilen öğretim elemanları, genel hükümlere göre bağlı oldukları yükseköğretim kurumlarında mecburi hizmetlerini yerine getirmek zorundadırlar. Bu mecburi hizmet, eş durumu ve sağlık mazeretleri hariç olmak üzere başka yükseköğretim kurumlarında ve kamu kurum ve kuruluşlarında yerine getirilemez. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere, yükseköğretim kurumlarında görev verilmez. Özel kanunlarla getirilen mecburi hizmet çalışmaları bu hüküm dışındadır." hükmü bulunmaktadır.

Sonuç olarak,

1)Öğretim üyelerine, varsa mecburi hizmet yükümlülükleri dışında, istifa edebilmek için kurumlarında belirli bir süre çalışma zorunluluğu öngörülmemiştir.

2) Görevlerinden herhangi bir nedenle kendi isteği ile ayrılan öğretim üyelerine, aynı veya başka bir üniversiteye tekrar atanmak için herhangi bir bekleme süresi öngörülmemiştir.

Bu soru 15,117 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Başıboş sokak köpeklerinin uyutulması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam