Akademik personel, 8 yıla bir kademe uygulamasından yararlanabilir mi?

05/03/2017 17:05:00
Yazdır

Soru

Ben 2007 yılında Rehber Öğretmen olarak Milli Eğitim Bakanlığında göreve başladım. 2011 yılından itibaren bir bakanlıkta görev yaptım ve 2014 yılından bu yana bir üniversitede Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktayım. Benim 2009 ve 2010 yıllarında 90 üstü sicil puanına sahibim. Haberinizde 90 puan uygulamasının yerine 8 yıl boyunca disiplin cezası almayan kamu görevlilerine verilecek bir kademe uygulamasını gördüm.

Haberinize göre benim de bu uygulamadan bu ay itibariyle yararlanmam gerekiyor; fakat Üniversite ile yaptığım görüşmede bana akademik personelin bu uygulamanın dışında olduğu bilgisi verildi. Size sormak istediğim husus: Akademik personel 6111 Sayılı Kanunla kaldırılan 90 puan yerine 8 yıl disiplin cezası almayan kamu görevlilerine bir kademe uygulamasından yararlanabilir mi?

Cevap

Öğretim görevliliği 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda öğretim elemanları arasında sayılmış, 31. maddesinde istihdamları düzenlenmiştir.

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 3. Maddesinde "Bu Kanuna tabi öğretim elemanlarının sınıfları ile başlangıç dereceleri aşağıda gösterilmiştir.

B) Öğretim görevlileri ve okutmanlar sınıfı:

Bu sınıf, öğretim görevlileri ile okutmanlardan oluşur.

Öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim yardımcılarının giriş dereceleri (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler"i ile getirilen kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleri hariç) Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca öğrenim niteliğine ve süresine göre tespit edilecek kazanılmış hak aylık derece ve kademelerine iki derece eklenmek suretiyle belirlenir." hükmü bulunmaktadır.

Öğretim elemanlarının derece yükselmesi ile kademe ilerlemesi esasları yine 2914 sayılı Kanunda düzenlenmiştir. Bazı durumlarda ise 657 sayılı Kanuna atıf yapılmıştır.

2914 sayılı Kanunun 20. Maddesinde "Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır." hükmü bulunmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun kapsamına dair 1. maddesinde "Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır.

.Üniversitelerin, İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerinin, Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinin, Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinin, Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün öğretim üye ve yardımcıları . özel kanunları hükümlerine tabidir. " hükmü, 64. maddesinde "Kademe; derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir.

Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartları aranır..

Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.. " hükmü, geçici 36. maddesinde "C) Bu maddenin yayımı tarihinden önceki son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlanmamış olanlar hakkında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin ikinci fıkrasının değişiklikten önceki hükmü uygulanır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin dördüncü fıkrasında yer alan sekiz yıllık süre, ilk sekiz yıllık dönem için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki;

a) Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl,

b) Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için dört yıl,

c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl,

d) Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl,

e) Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için yedi yıl,

olarak uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Sonuç olarak

1-Öğretim elemanları özel hükümler dışında 2914 sayılı Kanuna tabidir. Bu Kanunda düzenlenmeyen hususlarda 657 sayılı Kanun uygulanmaktadır.

2- Öğretim elemanlarının derece ve kademelerine ilişkin durumlar 2914 sayılı Kanunda düzenlenmiştir. Bu nedenle bu konuda 657 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanamayacağını düşünüyoruz.

Sorunuza gelirsek, şu an 2914 sayılı Kanuna tabi akademik personel olarak görev yapmakta olduğunuzdan 657 sayılı Kanunun 64 ve geçici 36. Maddelerinden yararlanmanızın mümkün olmadığını düşünüyoruz.

Bu soru 17,690 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Sendikanıza neden üye oldunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam