Askeri personel istifa edip KPSS ile memurluğa geçmek isterse bekleme süresi uygulanır mı?

24/12/2016 17:02:00
Yazdır

Soru

Merhabalar. 926 sayılı Kanuna tabi askeri personelim. Mecburi hizmet yükümlülüğümü tamamladıktan sonra KPSS puanım ile herhangi bir kamu kurumuna atanırsam istifa etmeyi düşünüyorum. Ancak 657 sayılı Kanunun 92. maddesinde geçen "657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler." hükmü ile yine aynı Kanunun 97. Maddesinde geçen "A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden, Devlet memurluğuna alınamazlar." hükmü kafamı karıştırıyor. Sonuç olarak ben istifa ettikten sonra altı ay beklemek zorunda mıyım? Teşekkürler.

Cevap

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 9. maddesinde "Subaylar ve astsubaylar bu kanunda belirtilen esaslara göre subaylıktan veya astsubaylıktan çekilebilirler." hükmü, 112. maddesinde "Muvazzaf subay ve astsubaylar subay ve astsubay nasbedildikleri tarihten itibaren fiilen 10 yıl hizmet etmedikçe istifa edemezler." hükmü, 116. maddesinde "Yükümlülüklerini bitirerek istifa etme hakkını kazananlar, istifalarını Ocak ve Şubat ayları içinde isteyebilirler. İstifaların kabulü, müracaat tarihinden itibaren bir aydan fazla geciktirilemez. Bu aylar dışındaki istifa istemleri, ancak ilgili kuvvet komutanlarının.. hizmet gerekleri itibarıyla uygun görmesi halinde kabul edilebilir..." hükmü bulunmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92. maddesinde "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.

657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.." hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanunun 97. maddesinde Devlet memuruyken usulüne uygun olarak görevinden çekilenlerin altı ay geçmeden Devlet memurluğuna alınamayacağı ifade edilmiştir.

Sonuç olarak,

1) Askeri personelin istifa şartları ve sonuçları 926 sayılı Kanunda düzenlenmiştir.

2) 657 sayılı Kanunun 92. maddesinin ikinci fıkrası, diğer kanunlara tabi personelden istifa etmiş olanların sınavsız olarak memurluğa geçişini, 97. maddesi memuriyetten istifa edenlerin tekrar memurluklara dönüşündeki bekleme sürelerini düzenlemektedir. Ancak, askeri personel "657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru" sayılmamaktadır.

3) KPSS ile memurluklara atanacaklar hakkında 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi uygulanmamaktadır.

Mecburi hizmetinizi tamamladıktan sonra istifa edip, KPSS ile memurluğa geçmek isterseniz, hakkınızda 657 sayılı Kanunun 92 ve 97. maddeleri uygulanmayacaktır.

Bu soru 13,194 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Erkan Oğur'un, İbrahim Kalın'a önce eşlik edip sonra da 'İçimin bir köşesi cız etmişti' demesi hakkında ne düşünüyor sunuz?