Dişte Uzmanlık Eğitimini bırakan hekim tekrardan 657 (4A) kadrosuna geçer mi?

05/12/2019 10:49:00
Yazdır

Soru

Sağlık Bakanlığına bağlı bir devlet hastanesinde diş hekimi olarak görev yapmakta iken, DUS sınavını (Dişte Uzmanlık Sınavı) kazandım ve muvafakat alarak bir üniversitenin diş hekimliği fakültesinde dişte uzmanlık eğitimime başladım. Eğitimim süresince ya da eğitimim bittikten sonra eski çalıştığım 657 kadrosuna (Sağlık Bakanlığına - diş hekimi) geçiş yapabilir miyim? Saygılarımla."

Cevap

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 21 ve 22. maddelerinde "Uzmanlık eğitiminin tamamlanması için; Ana dal uzmanlık öğrencileri için tezin kabul edilmiş olması, Çizelgelerde belirtilen uzmanlık dalı ile ilgili uzmanlık eğitimi süresinin ve rotasyonların tamamlanmış bulunması, Uzmanlık eğitimi karnesinin çekirdek eğitim müfredatını belirleyen kısmının ilgili program yöneticisi tarafından onaylanmış bulunması, Uzmanlık eğitimini bitirme sınavında başarılı olunması şarttır ve Uzmanlık eğitimini başarıyla tamamlayanların uzmanlık belgeleri Bakanlıkça düzenlenir ve tescil edilir, Uzmanlık eğitiminin bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılmadığının tespiti halinde Bakanlıkça tescil işlemi yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir." denilmektedir.

Sağlık Bakanlığı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlan Metninin "Kuraya Başvurabilecek Adaylar ve Aranan Şartlar" bölümünün 2. maddesinde; "Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri, kuraya başvurabilir denilmekte, yine aynı İlan Metninin "Kuraya Başvuramayacaklar" bölümünün 4. maddesinde; "657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında halen görev yapmakta olanların" ilana başvuramayacağı belirtilmiştir.

DEĞERLENDİRME

Uzmanlık unvanının alınabilmesi için ilgili yönetmelikte belirtilen şartları taşımanız gerekmekte ve uzmanlık eğitimi sonunda, Sağlık Bakanlığı İlk Defa ve Yeniden Atama Kura'sına başvurarak 657 sayılı kanunun 4/A maddesine tabi Uzman Diş Tabibi olarak, eğitim süresini ve şartlarını tamamlamadan uzmanlık eğitimini yarıda bırakıp ayrılmanız durumunda ise yine İlk Defa Ve Yeniden Atama Kurası'na başvurarak Diş Tabibi olarak çalışabilirsiniz.

Bu soru 3,503 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Erkan Oğur'un, İbrahim Kalın'a önce eşlik edip sonra da 'İçimin bir köşesi cız etmişti' demesi hakkında ne düşünüyor sunuz?