Uzman erbaşlar, memuriyet kadrolarına naklen başvurabilir mi?

26/05/2005 00:00:00
Yazdır

Soru

Merhaba ben sözleşmeli Uzm Çavuş olarak çalışmaktayım. KPSS Sınavından 70 puan aldım. Gazi Osman Paşa Üniversitesi kurumlar arası nakil yöntemiyle koruma ve güvenlik görevlisi almakta ben bu kuruma müracaat edebilir miyim? Geçiş yapmam mümkün mü?

Cevap

657 sayılı Devlet memurları Kanunun 92 inci maddesinin son fıkrasında "657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler. Yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve her iki yıl bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir." ve 74 üncü maddesinin son fıkrasında ise "13.12.1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Aynı kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave edilir." hükmü yer almaktadır.

Anılan madde yer alan 13.12.1960 tarih ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine yapılan atıflar 29.11.1984 tarih ve 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 55 inci maddesi uyarınca 8.6.1984 gün ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddesine yapılmış sayıldığından bu maddede zikredilen 4 üncü maddeden 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 inci maddesi anlaşılmaktadır.

217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 inci maddesinin son fıkrasında "Askeri kurum ve kuruluşların 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile ek ve değişikliklerine tabi personeli bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışındadır." hükmü bulunmaktadır.

Söz konusu hükümler uyarınca 3229 sayılı Uzman Erbaş Kanuna tabi istihdam edilen uzman erbaşlar 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olmaları sebebiyle 657 sayılı Kanuna tabi personel çalıştıran kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanamamaktadırlar, ancak 657 sayılı Kanununun adaylık süresine ilişkin azami süre kadar çalışmış olması ve kendi isteğiyle sözleşmesini fesih etmesi halinde 657 sayılı Kanunun 92 inci maddesi hükmü uyarınca memur kadrolarına atanmaları mümkün bulunmaktadır.

Bu itibarla, kurumlar arası nakil yöntemiyle koruma ve güvenlik görevlisi alan Gazi Osman Paşa Üniversitesine müracaat etmenizin mümkün bulunmamaktadır.

Diğer taraftan KPSS sonucuna 70 puan almanız nedeniyle KPSS yerleştirmelerinde şartları tutan kadro ve pozisyonlar için müracaat etmeniz mümkün bulunmakta, herhangi bir kadroya yerleşmeniz durumunda da uzman erbaşlığı bırakıp emmuriyet görevine başlamanızda bir sakınca bulunmamaktadır.

Bu soru 38,715 defa okundu. 33 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Erkan Oğur'un, İbrahim Kalın'a önce eşlik edip sonra da 'İçimin bir köşesi cız etmişti' demesi hakkında ne düşünüyor sunuz?