Daha Önce Uzman Çavuş Olarak Çalışan Hizmetlilerin GİH'deki Bir Kadroya Geçişi

09/01/2004 00:00:00
Yazdır

Soru

1999 yılındaki DMS sınavıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına hizmetli kadrosuna atandım. Kara Kuvvetleri Komutanlığında muhabere uzman çavuş olarak 2 yıl çalıştım. Sınavsız olarak Genel İdare Hizmetleri sınıfındaki bir kadroya geçebilir miyim?

Cevap

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa Tabi Olarak İstihdam Edilen Uzan Erbaşların Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Atanmalarına İlişkin Tebliğ'in 2'nci maddesinde; "3269 sayılı Kanuna göre Uzman Erbaş kadrolarına istihdam edilmeleri sebebiyle 657 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi de dikkate alınarak azami adaylık süresi kadar çalışılmış ve kendi istekleriyle sözleşmelerini feshetmiş olmak kaydıyla Uzman Erbaşların, 657 sayılı Kanunun 97 nci maddesinde belirtilen sürelere bağlı olmaksızın yürürlükteki Başbakanlık genelgeleri çerçevesinde açıktan atama izni alınması suretiyle aynı Kanunun 92 nci maddesine göre koruma ve güvenlik görevlisi kadroları ile kurumların görevde yükselme yönetmeliklerinde bu düzeyde belirledikleri diğer kadrolara atanmaları hizmet ihtiyaçları göz önünde bulundurularak kamu kuru ve kuruluşlarının takdirinde bulunmaktadır." Hükmüne, 4'üncü maddesinde ise; "İlk Defa Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Seçme Sınavına (DMS) katılarak başarılı olan Uzman Erbaşlar ancak söz konusu sınava ilişkin hükümler ile ilgili prosedür çerçevesinde bir kadro ve pozisyona atanabileceklerdir." hükmüne yer verilmiştir.

Diğer yandan, Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Ek 1'inci maddesinde; "Kurumlar aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atama yapabilir. Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır. İlk defa açıktan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükümler birlikte değerlendirildiği takdirde, bu konuda son yetkili merciin Devlet Personel Başkanlığının olması nedeniyle bu konuda bu Başkanlığa başvurulmasını öneririz. Ancak, şunu belirtebiliriz ki, kendi isteğiyle sözleşmelerini sona erdirenlerden en az 2 yıl çalışmış olanların memur kadrolarına açıktan atama prosedürü çerçevesinde atanmalarının mümkün olduğu dikkate alındığında bu Başkanlığın da bu yönde görüş vermesinin gerektiğini (yani GİH'deki memur kadrosuna sınavsız atanabileceğinizi) düşünüyoruz.

Bu soru 64,582 defa okundu. 30 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Erkan Oğur'un, İbrahim Kalın'a önce eşlik edip sonra da 'İçimin bir köşesi cız etmişti' demesi hakkında ne düşünüyor sunuz?