Doçentlik ve Profesörlük Kadrolarının İlanı ve Rektörlerin İnisiyatifi

07/02/2004 00:00:00
Yazdır

Soru

Bilindiği gibi mevcut sistemde Doçentlik ve profesörlük kadrosuna geçmede kadro ilanları tümüyle rektörlerin elindedir. Bu konuda bu keyfiliği ortadan kaldıracak alınmış herhangi bir Danıştay Kararı var mıdır?

Cevap

2547 sayılı Kanunun Doçentliğe atamayı düzenleyen 25'inci maddesinde; "Bir üniversite biriminde açık bulunan doçentlik kadrosu, rektörlükçe, isteklilerin başvurması için kadroların devamlı veya kısmi statüleri belirtilerek ilan edilir. Müracaat eden adayların durumlarını incelemek üzere rektör tarafından varsa biri ilgili birim yöneticisi, en az biri de o üniversite dışından olmak üzere üç profesör tespit edilir. Bu profesörler, adaylar hakkında ayrı ayrı mütalaalarını rektöre bildirirler. Rektör, bu mütalaalara dayanarak, üniversite yönetim kurulunun görüşünü de aldıktan sonra atamayı yapar..." hükmü, Profesörlüğe yükselme ve atamayı düzenleyen 26'ncı maddesinde ise; "Üniversitelerde veya yüksek teknoloji enstitülerinde profesörlük kadroları boşaldığında, rektörler boşalan kadroları ve o kadro ile ilgili olarak adaylarda aranacak nitelikleri, kadronun devamlı veya kısmi statüde olduğunu da belirterek ilan ederler." hükmü yer almaktadır.

Bu hükümler doğrultusunda, Doçent ve Profesör kadrolarının ilana çıkılması rektörlükler tarafından olmaktadır. Bu durumun keyfi olarak kullanılıp kullanılmadığının yargıca tespiti mümkün değildir. Ayrıca, yargı organlarınca Rektörlüğün bu kadrolar için ilana çıkması zorlanamaz. Bu nedenle bu tür bir yargı kararı olamaz.

Bu soru 5,486 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.