İl dışı tayinde mehil müddeti ne zaman başlar?

24/03/2017 23:40:00
Yazdır

Soru

Sayın editör merhabalar. İl dışı tayin nedeni ile 15 günlük mehil müddetini kullanmak istiyorum. Lakin muallakta kaldım beni aydınlatırsanız sevinirim. Personel nakil bildiriminde tebliğ tarihi 13 mart yazıyor, memuriyetinden ayrılış tarihi ise 17 mart yazıyor.

Hangi süreden itibaren mehil müddeti başlar? Bana bu konuda acil olarak yardımcı olursanız sevinirim.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62. maddesinde "İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;

a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,

İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir.

Yukarıdaki süreler;

1 - Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,

2 - Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona ermesi,

3 - Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği,

tarihinde başlar.

Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri tebliğ edilince yollukları, ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhal ödenir. Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar.

Bu maddede geçen "yer" deyiminin kapsamı İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte belirtilir." hükmü bulunmaktadır.

Hükümde, başka yerdeki görevlere atananların, izin veya rapor da kullanmamaları durumunda, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde işe başlamak zorunda olduğu belirtilmiştir.

Sorunuza göre, atama işleminizin tebliğ tarihi olan 13 marttan başlayarak 15 gün içerisinde ayrılışınızı yaparak tayin olduğunuz yere hareket etmeniz, belirli ve makul bir yol süresini izleyen ilk iş günü yeni görev yerinizde görevinize başlamanız gerekmektedir.

Bu soru 23,584 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?