2016 EKPSS ile memur olan nasıl emekli olur?

16/04/2017 01:11:00
Yazdır

Soru

Sitenizden de bu konuyla alakalı bir çok yazı okudum ama tam anlamıyla bu konuyu kafamda netleştiremedim. Yardımcı olursanız çok sevinirim.

2016 EKPSS ile Mühendis Memur olarak kamuya yerleştim.

Sigorta başlangıcım 04.2008. Belirle aralıklar ile özel sektörde hizmetim mevcut.

Sağlık sorunum stabil değil ve ilerleyen dönemde daha kötüye gitmesinden korkuyorum o yüzden şimdiden bu konuyu kafamda netleştirmek istiyorum.

Benim durumumdaki biri için,

1-) 10 yıl hizmetimi tamamlayamadan malul olursam nasıl bir işlem uygulanır?

2-) 18 yıl hizmetimi doldurursam malulen emekli ile engelli erken emeklilik arasındaki fark nedir?

3-) 65 yaş hizmetimi doldurursam engelli emeklilik ile normal emeklilik arasındaki fark nedir?

Cevap

Sorunuz özelinde 2008 sonrası Memur Malulen ve Engelli olarak nasıl emekli olur? Konusunu değerlendirmekteyiz. Ayrıca, geçmiş olsun dileklerimizi iletmekteyiz.

2008 öncesi memurluk hizmeti olmayanlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kurallarına bağlı olmaktadırlar.

5510 sayılı Kanuna göre memurun malullük/aylık bağlanması şartları:

Bu şartlar 5510 sayılı Kanun Madde 25, 26, 27 inci maddelerinde belirlenmiştir. Bu maddedeki şartlar:

1-Mutlaka göreve girdikten sonra çalışma gücünün en az % 60'ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiklerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca tespit edilmesi gerekir.

Memur olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce çalışma gücünün % 60'ını veya vazifesini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybettiği önceden veya sonradan tespit edildiğinde memur bu hastalık veya engelliliği sebebiyle malüllük aylığından yararlanamaz.

2-Malullük aylığı bağlanabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu malul sayması gerekir.

En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malül olması durumunda sigortalılık süresi aranmadan 1800 gün SGK. primlerinin ( malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi) bildirilmiş olması gerekmektedir.

3-Malullük Aylığının hesaplanması: prim gün sayısı 9000 günden az olan sigortalılar için 9000 gün üzerinden, 9000 gün ve daha fazla olanlar için ise toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden, 29 uncu madde hükümlerine göre hesaplanır. Sigortalı başka birinin sürekli bakımına muhtaç ise tespit edilen aylık bağlama oranı 10 puan artırılır. Ancak, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için 9000 prim gün sayısı 7200 gün olarak uygulanır.

4-Malullük için yaş şartı yoktur. SSK.lı ve memurluk süreleri 5 yıl (1800 günün) tamamlanmasında birlikte sayılır.

5510 sayılı Kanuna göre memurun engellilik/aylık bağlanması şartları:

5510 sayılı Kanunda, yani yeni memurlarda engelli aylığı olarak bir aylık şekli yoktur. Engelli memurlara Yaşlılık aylığı bağlanır.

Bu şartlar 5510 sayılı Kanun Madde 28, 29 uncu maddelerinde belirlenmiştir. Bu maddedeki şartlar:

1-Memur olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce malül sayılmayı gerektirecek derecede hastalığı veya engelliliği bulunan ve bu nedenle malüllük aylığından yararlanamayan memurun, en az onbeş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığı bağlanmaktadır.

2- Ayrıca , Sosyal Güvenlik Kurumunca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usülüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;

-% 50 ila % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,

- % 40 ila % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün,

malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığına hak kazanırlar. Bunlar Sosyal Güvenlik Kurumunca kontrol muayenesine tabi tutulabilirler.

3- Engelli aylığında yaş şartı yoktur. SSK.lı ve memurluk süreleri hizmet günlerinin tamamlanmasında birlikte sayılır.

4- Yaşlılık aylığının hesaplanması 5510 sayılı Kanun Madde 28 hükmünde ve Geçici Madde 2 hükmünde belirlenmiştir. Engellilere yaşlılık aylığı bağlanması yeni memurlar için ortalama aylık kazançları ve aylık bağlama oranları esas alınır. Yani SGK. primleri aylık olarak yüksek prim ise bağlanacak aylık ta yüksek olabilmektedir. Eski memurlar için hesaplanan aylık bağlama sisteminden farklıdır.

Açıklamalarımız bağlamında sonuç değerlendirmemiz:

Soru 1-) 10 yıl hizmetimi tamamlayamadan malul olursam nasıl bir işlem uygulanır?

Cevap 1-değerlendirme) En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 günü tamamlamadan malul olma durumunda, yani malullük şartlarının taşınmaması halinde 5510 sayılı Kanun Madde 31 kapsamında, Sosyal Güvenlik Kurumuna ödediği malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin her yıla ait tutarı, primin ait olduğu yıldan itibaren yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için, her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek toptan ödeme şeklinde verilir. Malul aylığı bağlanamaz. Malul aylığı bağlanabilmesi için memurun göreve girmeden önce malul olmaması gerekir. Yani Memur olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce çalışma gücünün % 60'ını veya vazifesini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybettiği önceden veya sonradan tespit edildiğinde memur bu hastalık veya engelliliği sebebiyle malüllük aylığından yararlanamaz.

Soru 2-) 18 yıl hizmetimi doldurursam malulen emekli ile engelli erken emeklilik arasındaki fark nedir?

Cevap 2- değerlendirme) Malulen emeklilikte hizmet süresi ve malullük oranı ile engelli emeklilikteki hizmet ve engellilik oranları farklı olabilmektedir. Malullük aylık bağlanmasındaki süre ile engelli aylık bağlanmasındaki süre farklı olmakla birlikte aylık bağlanması sistemleri aynı olabilmektedir.

Soru 3-) 65 yaş hizmetimi doldurursam engelli emeklilik ile normal emeklilik arasındaki fark nedir?

Cevap 3 değerlendirme- Engelli emeklilik ile normal emeklilik arasında aylık bağlama sistemi olarak bir fark yoktur. Fark olarak, engelli emeklilikte yaş koşulu bulunmaz. Engelli olarak SGK. primleri esas alınır, normal emeklilikte de SGK. primleri esas alınır. Normal emeklilikte çalışılan süre ve SGK. primleri de daha fazla olacağından normal emeklilik daha avantajlı olur, ancak erken emeklilik açısından engelli emeklilik avantaj sağlar.

Bu soru 2,707 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?