Müşavirlerin mesai saatleri

12/05/2017 23:32:00
Yazdır

Soru

Ünvanları müşavir olanların mesaisi ile ilgili zorunluluk var mı? Bu konuda yayınlanmış bir genelge var mı? Teşekkür ederim.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 99. maddesinde "Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir. Bakanlar Kurulu, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir." hükmü 100. maddesinde "Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler tarafından tesbit olunur. Ancak engelliler için; engel durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirlerce farklı belirlenebilir. Memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, bu madde uyarınca tespit edilen çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri mümkündür. Bu hususa ilişkin usul ve esaslar, Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir." hükmü bulunmaktadır. Ayrıca 657 sayılı Kanunun 125. maddesinde "özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terketmek" fiiline karşılık "uyarma" disiplin cezası getirilmiştir.

Bakanlıklar ve diğer kurumların merkez teşkilatında görev yapan memurların mesai saatleri haberimizde belirttiğimiz şekilde kurum kurum belirlenmiştir.

Mevzuatta mesai saatleri konusunda müşavirlere özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Kurumsal mevzuatta da personelin mesai saatleri konusunda genel olarak 657 sayılı Kanuna atıf yapıldığı görülmektedir. Bu nedenle müşavirlerin (memur ya da kurumsal sözleşmeli) de 657 sayılı Kanunun 99 ve 100. maddeleri ile yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu kararında tespit edilen genel mesai saatlerine uymakla yükümlü olduklarını düşünüyoruz.

Ancak uygulamada müşavirliğin görev ve sorumlulukları dikkate alınarak bağlı oldukları yöneticinin sorumluluğunda çalışmalarının düzenlendiği görülmektedir.

Bu soru 4,640 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Elektronik ürünü hangi internet sitesinden alırsınız?
Bu ankete daha önce oy kullandınız.