Devam eden ceza davası, memur olmaya engel midir?

15/08/2017 18:08:00
Yazdır

Soru

Bir kamu kurumuna Tekniker Ünvanı ile atandım. Şimdi kuruma evrakları teslim ediyorum. Hakkımda devam eden ceza davası var .
Dava konusu : Şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlal
Daha önce hiç sabikam yok .
Sadece 1 mahkeme oldu ve ertelendi şu anda. Devam eden ceza davası memur olmaya ve güvenlik soruşturmasına olumsuz etki eder mi ?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Genel ve Özel Şartlar" başlıklı 48. maddesi aşağıdaki şekildedir.

Cevap


"Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır. A) Genel şartlar: 1. Türk Vatandaşı olmak,(1) 2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak, 3. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak, 4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak 5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (...)(1) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak. (1) 6. Askerlik durumu itibariyle; a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 8. güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak. B) Özel şartlar: 1. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 nci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak, 2. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak."

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Memurluğun Sona Ermesi" başlıklı 98. maddesi aşağıdaki şekildedir.

"Devlet memurlarının a) Bu kanun hükümlerine göre memurluktan çıkarılması; b) Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi; c) Memurluktan çekilmesi; ç) İstek, yaş haddi, malüllük (...) (1) sebeplerinden biri ile emekliye ayrılması; (1) d) Ölümü; hallerinde memurluğu sona erer."

Sonuç olarak; Ceza mahkemesi kararları kesinleşmeksizin uygulanmaz ve sonuç doğurmaz. Bu nedenle ceza yargılamasında "mahkum olma" ve "kesinleşme" olmaksızın memuriyete girişte bir engel olması düşünülemez.

Ancak memuriyet devam ederken bir yıldan fazla ceza ile mahkum olmanız, kararın kesinleşmesi ve söz konusu hükmün ertelenmemesi durumunda memuriyetiniz Devlet Memurları Kanununun 98. maddesine göre sona erecektir.

Bu soru 22,579 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Başıboş sokak köpeklerinin uyutulması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam