OHAL'de istifa etmiştim, yeni hüküm beni de kapsıyor mu?

05/09/2017 15:29:00
Yazdır

Soru

Hocam hayırlı günler yeni KHK ile memurların istifası kolaylaşmış oldu bu madde çıkmadan önce ohalde istifa eden memurları da kapsar mı ? http://www.memurlar.net/haber/690097/ohal-de-istifa-edememe-sorunu-cozuldu.html

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 94. Maddesi şu şekildedir:

"Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.

Çekilmek istiyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir.

Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartiyle bir ay kaydına tabi değildirler."

657 sayılı Kanunun 97. Maddesi ise şu şekildedir:

"Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;
A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden,
B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden,
C) 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden,
D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette,
Devlet memurluğuna alınamazlar."

694 sayılı KHK ile 657 sayılı Kanunun 96. Maddesi değiştirilmiştir:

Eski Madde:

Madde 96 - Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet Memurları yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar.

Yeni madde:

"Madde 96- Olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet memurları, çekilme istekleri kabul edilmedikçe veya yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar."

Yeni düzenlemeyle, OHAL dönemlerinde istifanın kurum tarafından kabul edilmesi personelin görevinden ayrılabilmesi için yeterli bulunmuştur. Yani istifanın kabulü üzerine ayrılan memur, "bir daha memurluğa dönememe" hükmünden etkilenmeyecektir.

Bu madde KHK'nin yayım tarihi olan 25/8/2017de yürürlüğe girmiştir. Peki bu tarihten önce memurluktan istifayla ayrılanların durumu nedir?

Bizce burada önemli olan, kişinin memurluğa dönmek için başvurduğu tarihteki mevzuata göre atanmasına engel durum olup olmadığıdır. Memurluğa dönmek isteyenlerin 94 ve 96. Maddelere uygun istifa edip etmediği ve 97. Maddeye göre kısıtlaması olup olmadığı incelenecektir. Bu incelemenin önceki hükümlere değil o an yürürlükte bulunan hükümlere göre yapılması gerektiğini düşünüyoruz.

Sonuç olarak, değişiklik öncesinde 3 ayrı durum için değerlendirmelerimiz şu şekildedir:

1.İstifa için başvuran ve yerine atanan kişi göreve başlayana kadar görevini bırakmayanlar:

Bu durumdakiler yeni hükümden etkilenmemektedir. Bunların "bir daha memuriyete dönememe" kısıtlaması zaten bulunmuyor.

2.İstifası kurumca kabul edilen ancak yerine biri atanmadan ya da atananı beklemeden görevini bırakanlar:

KHK ile yapılan değişikliğin bu durumdakileri kapsadığını düşünüyoruz. Bunlar için "bir daha memuriyete dönememe" kısıtlaması kalkmış gözükmektedir.

3.İstifasının kabulünü beklemeden görevini bırakanlar:

Bu durumdakilerin yeni hüküm kapsamında olmadığını düşünüyoruz. Bunlar hakkındaki kısıtlama devam ettiğinden memuriyete dönüşleri bizce mümkün değildir.

Konuyla ilgili haberimiz.
Bu soru 16,265 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Sizce, Ankara Büyükşehir Belediyesini, hangi aday kazanır?