Asli öğretmenliğe geçiş sınavında başarısız olan, başka okula görevlendirilmek

08/09/2017 11:33:00
Yazdır

Soru

2017 asli öğretmenliğe geçiş sınavından başarısız oldum. Atama yönetmeliği madde 25'e göre beni başka bir okula görevlendirmediler. Bununla ilgili bir haber yapar mısınız? Red ya da onayın bana bildirilmesini rica ediyorum.

Cevap

Aday öğretmenlerle ilgili yapılan sınav sonucunda;

- başarılı olanların adaylığının Yönetmeliğin 25-(1) maddesine göre kaldırılması

- Başarısız olanların ise Yönetmeliğin 25-(2) maddesine göre işlem yapılmasına,

yönelik Resmi yazı yayımlandı.

Yönetmeliğin 25. maddesi hükmü

"MADDE 25 - ... (2) Sınavda başarılı olamayan aday öğretmenler, il içinde aynı hizmet alanında başka bir eğitim kurumunda görevlendirilerek bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden performans değerlendirmesi ve sınava tabi tutulur. Bu kapsamdaki aday öğretmenlerden performans değerlendirmesinde veya sınavda başarısız olanlar öğretmenlik unvanını kaybeder ve memuriyetle ilişikleri kesilir. Ancak bunlardan aday öğretmenliğe başlamadan önce ilgili mevzuatına göre devlet memurluğunda adaylıkları kaldırılarak asıl memurluğa atanmış olanlar, Bakanlıkta kazanılmış hak aylık derecelerine uygun memur kadrolarına atanır."

şeklinde olduğundan; başarısız olan öğretmenlerin görev yerleri değiştirilecek.

Bu soru 3,964 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Sizce, Ankara Büyükşehir Belediyesini, hangi aday kazanır?