Sözleşmeli subay, memur olursa, hangi ek göstergeyi alır?

23/10/2017 15:21:00
Yazdır

Soru

Merhaba iyi çalışmalar. Ben sorum şu; ben TSK'da sözleşmeli subay olarak 9 yıl görev yaptım. 2003-2012 yılları arasında. 2012 yılında mahalli idareye [belediyeye] memur olarak atandım. Şu anda V.K.H.İ. ünvanlı 3. Derece kadrodayım. Yüksek ek göstergeli bir görevden, düşük ek göstergeli bir görevdeyim. Emekliliğimde 3600 ek göstergeden yararlanabilir miyim, ve yararlanmak için ne yapmalıyım. Cevaplarsanız sevinirim, şimdiden teşekkür ederim.

Cevap

Sorunuz özelinde durumunuzu 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu kuralları bağlamında değerlendirmekteyiz.

Memurlar çalışma süreleri içerisinde meslekleri ilgili görevlerden meslekleri ile ilgili olmayan görevlere geçebilmektedirler. Bu durumda meslekleri ile ilgili görevlerin ek göstergelerinden yararlanmalarını sağlayacak düzenlemeler bulunmaktadır.

Bu işlemle ilgili olarak Maliye Bakanlığının 148 Seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği bulunmaktadır.

Bu tebliğ hükümlerine göre kariyer görevlerden sayılanların, yani mühendis, doktor, öğretmen vb. gibi görevlerde bulunanlardan şayet hizmet sınıfları dışında başka bir hizmet sınıfına normal memurluğa (genel olarak da genel idare hizmetleri sınıfına dahil kadrolara) ilk atamalarının 1 inci derece ile 4 üncü derece arasında olması halinde meslek ünvanlarının ek göstergelerinden yararlanabiliyorlar. Daha alt bir dereceye atanmışlarsa yararlanamıyorlar.

Örnek olarak: Bir öğretmen 5 inci derecede iken 4. Dereceli bir memurluğa atandığında, memurlukta 1 inci dereceye geldiğinde öğretmenin 1 inci derecenin karşılığı ek göstergesini (3000 ek göstergeyi) kazanabiliyor.

Örnek olarak: Bir mühendis 5 nci derecede iken yine 5 inci dereceli bir memurluğa atandığında memurlukta 1 inci dereceye geldiğinde mühendisin 1 inci derecenin karşılığı ek göstergesi olan 3600 ek göstergeyi alamaz. Memurluğun 1 inci derecesi 2200 ek göstergesi kazanılmışı olur.

Örnek olarak: Bir TSK. subayı 3600 ek göstergede görevini bırakmışsa ve daha sonra memurluğa hangi derece ile atanırsa atansın, Memurluk görevinin ek göstergesi 2200 olsa dahi 3600 ek göstergesi kazanılmışı olur.

Ancak, TSK. da subay iken 3600 ek göstergeyi kazanmamış, subay iken ek göstergesi 3000 iken bu görevini bırakmışsa ve daha sonra memurluğa hangi derece ile atanırsa atansın (1 ila 4 üncü dereceler arası dahil), memurluk görevinin ek göstergesini alır. Memurun en yüksek ek göstergesi de 2200 olduğundan dolayı yüksek olan 3000 ek göstergeyi alır, 3600 ek göstergeyi kazanamaz.

Sonuç değerlendirmemiz:

TSK. daki görevler kariyer görevler arasında meslek grupları olmadığından, TSK. da iken 1 inci dereceye yükselip 3600 ek göstergeyi kazanmanız gerekirdi. Genel idare hizmetleri sınıfına memur olarak atanıp memur iken 1 inci dereceye yükselmeniz size TSK. daki görevinizin de 1 inci dereceye yükseltilmesini sağlamaz. Dolayısıyla da 3600 ek göstergeyi kazandırmaz.

Bu nedenle, TSK. da bırakmış olduğunuz derece ve kademenin karşılığı ek göstergeniz şayet en yüksek memurun ek göstergesi olan 2200 ek göstergeden yüksek ise yüksek olan ek gösterge, düşük veya eşit ise 2200 ek göstergenin hakkınızda uygulanması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Bu soru 8,277 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR