Nöbet sonrası istirahat süresindeyken il dışında alacağım rapor geçerli olur mu?

29/10/2017 23:58:00
Yazdır

Soru

MARDİN . MÜDÜRLÜĞÜNDE TEKNİSYEN OLARAK GÖREV YAPMAKTAYIM İKAMETGAH ADRESİM DİYARBAKIRDIR. NÖBET İSTİRAHATİNDE(MESAİ SAATLERİ DIŞINDA) İKAMET ADRESİMDEN ALACAĞIM RAPOR GEÇERLİ OLUR MU?

Cevap

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesi:

"Bu Yönetmelik ile tespit edilen usul ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez. Hastalık raporlarının bu Yönetmelik ile tespit edilen usul ve esaslara uygun olmaması halinde bu durum memura yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim üzerine memur, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün göreve gelmekle yükümlüdür. Bildirim yapıldığı halde görevlerine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır.

Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanuni izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur."

İzin verilebilmesi için hastalık raporlarının memuriyet mahallinden ya da sevk edilen yerden alınması gerekmektedir. Bunun istisnaları, yani memuriyet mahalli dışından hastalık raporu alınabilecek haller:

1.Kanuni izinli dönemler (yıllık izin, mazeret izni, aylıksız izin gibi)

2.Geçici görevli dönemler

3.Acil durumlar

Nöbetle çalışan memurların mesai saatleri diğer memurlardan farklı düzenlenir. Belirli süre yoğun çalışıp sonrasında bir süre dinlenirler. Bu dinlenme sürelerinin yukarıdaki yönetmelikte geçen "kanuni izin" kapsamında olmadığını düşünüyoruz. Bu süreler "mesai saatleri dışında" geçen sürelerdir.

Sonuçta, nöbet sonrası istirahat sürelerinde yani mesai saatleri dışında alacağınız raporlar için izin verilebilmesi için bu raporları memuriyet mahallinizdeki (mardin) resmi sağlık kuruluşlarından almanız gerektiğini düşünüyoruz. Ancak tekrar belirtmeliyiz ki acil durumlarda memuriyet mahalli zorunluluğu bulunmuyor.

Bu soru 8,689 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.