Azami rapor süresi içinde aylık kesilir mi?

01/08/2016 11:25:00
Yazdır

Soru

İyi günler benim sorum şu bazı hastalıklarda egm 18+18 rapor kullanma hakkını veriyor benim rahatsızlığımda bu kısma giriyor ilk 18 i kullandım ikinci 18 i kullanıyorum oda Mart 2017 de bitecek yani raporu bozdurup yeniden başlama şansım yok ilişiğimi kestim başlama yapamadım dolayısı ile maaş alamayacakmışım. Zaten paraya da çok şükür acil ihtiyacım yok tek merak ettiğim başlama yaptığımda 7 ya da 8 aylık birikmiş param olacak onu toplu halde alabilir miyim?

Cevap

Rahatsızlanan memurlara verilecek hastalık izinlerine ilişkin düzenlemelere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun hastalık ve refakat izni başlıklı 105 inci maddesinde yer verilmiştir. 13/02/2011 tarihli ve 6111sayılı Kanunun 107 inci maddesi ile değişik söz konusu 105 inci maddede "Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hallerinde ise oniki aya kadar izin verilir.
Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.
Bu maddede yazılı azami süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahalli usüle göre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.
Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, yeniden memuriyete dönmek istemeleri halinde, niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanırlar.
Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.
Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususlar, Sağlık, Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları ile Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşleri alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.
Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır."
hükümleri yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin 6 ncı fıkrası hükmü uyarınca, Devlet memurlarının hastalanmaları durumlarında verilecek raporların usule ve esaslarını düzenlemek üzere 22/8/2011 tarihli ve 2011/2226 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca "Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" 29/10/2011 tarihli ve 28099 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.


Söz konusu mevzuat çerçevesinde;

1- Mer'i mevzuatta belirlenen usule uygun olarak alınmış olan hastalık raporları idarece hastalık iznine çevrilmektedir.

2-Hastalık iznine çevrilen hastalık raporlarında memurun aylık ve özlük hakları korunmaktadır.

3- Azami süreler kadar rapor kullanan memurlar bu sürenin sonunda iyileşmemesi halinde emekliliğe ilişkin hükümler uygulanmaktadır.

4-Azami 18 +18 aylık raporlarınızda usule aykırı bir husus olmaması halinde maşınızın her ay peşin olarak yatırılması gerektiği, ilişik ancak azami rapor kullanma süresinin sonunda (36 ay )kesilebileceği değerlendirilmektedir.

Bu soru 10,850 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam