Özel doktordan aldığım raporu kurum reddetti aile hekimi onaylarsa geçerli olur mu?

15/05/2018 21:30:00
Yazdır

Soru

İyi çalışmalar;

Ben bir KİT'te 399'a tabi memur olarak çalışmaktayım. Yaklaşık bir buçuk ay önce bir özel doktor muayenehanesinden 9 günlük rapor aldım ve rapora acil yazısı yazdırdım. Kurum bu raporu kabul etmedi raporu aldığım il sağlık müdürlüğü ya da devlet hastanesinden onaylamam gerektiği söylendi. Bende raporu aldığım doktora başvurduğumda aile hekimi de kaşe imza vursa geçerli olacağını söyledi ve aile hekimine onaylattım fakat kurum yine kabul etmedi ve yıllık iznimden düştü. Sormak istediğim almış olduğum rapor 10 günü geçmediği için aile hekimliğince onaylatılması geçerli midir yoksa geçerli değil midir? Geçerli ise nasıl bir yol izlemem gereklidir yardımcı olursanız sevinirim.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105. Maddesi:

"Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hallerinde ise oniki aya kadar izin verilir.

Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususlar, Sağlık, Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları ile Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşleri alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir."

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. Maddesi:

"(1) Memurların hastalık raporlarının, 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde kendilerini tedavi eden kurum tabipliği, aile hekimliği veya SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi esastır.

(2) SGK ile sözleşmesi bulunmayan sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen ve istirahat süresi on günü geçmeyen raporlar, SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu hekim tarafından, istirahat süresi on günü aşan raporlar ise SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli olur."

Memurların hastalık raporlarının kurum tabipliği, aile hekimliği ya da SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi gerekiyor.

Yönetmeliğe göre SGK ile sözleşmesi bulunmayan sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen 10 günü geçmeyen hastalık raporlarının aile hekimleri ya da kurum tabipleri değil SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu hekim tarafından onaylanması gerekiyor.

Sorunuza göre SGK ile sözleşmesi bulunmayan özel doktor muayenehanesinden aldığınız 9 günlük raporun aile hekimi onayıyla geçerli olamayacağını düşünüyoruz.

Bu soru 21,241 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Öğretmenlerin, yaramazlık yapan öğrencinin kulağını çekmesini;