Memurum, istifa ettiğim kuruma nasıl dönerim?

07/11/2017 23:13:00
Yazdır

Soru

Merhabalar,

Daha önce çalıştığım kurumdan(657) istifa ettim, sonra başka bir kuruma (657) yerleştim (6 ay bekledikten sonra), tekrar istifa ettiğim kuruma dönmek istiyorum nasıl başvurmalıyım. İstifa sonrası dönüş mü, yoksa nakil mi?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92. Maddesi:

"İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler."

Bu madde istifa eden ve şu anda memur olmayanların dönüşüyle ilgilidir. Ancak siz şu anda memur olarak görev yaptığınızdan bu maddeyle eski kurumunuza atanamayacağınızı düşünüyoruz.

657 sayılı Kanunun 74. Maddesi:

"Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır."

Önceki kurumun talebine kurumunuz muvafakat verirse bu maddeye göre naklen önceki kurumunuza atanabilirsiniz. Ancak naklinizi yapma konusunda kurumların takdir yetkisi olduğunu da belirtelim.

Bu soru 14,679 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?