Sözleşmeli astsubayım istifa edersem memur olmak için bekleme süresi bulunuyor mu?

16/11/2017 00:17:00
Yazdır

Soru

Jandarma sözleşmeli astsubay olarak 30.08.2017 de sözleşme sürem dolmuş ve sözleşme yenilememiş bulunmaktayım.

Jandarma Sınıfı muvazzaf personele istifa sonrası başka bir kuruma açıktan atama için 6 ay bekleme süresi uygulanması gerektiği dpb görüşlerinde yer almakta fakat sözleşmeli subay ve astsubaylardan bahsetmemektedir. Sözleşmeli subay ve ast subaylarda bu açıktan atama için bekleme süresine tabi midir? Açıktan atama için beklemem gerekir mi?

Cevap

2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 13. Maddesi:

"Jandarma Hizmetleri Sınıfı personelinin her türlü özlük işlerinde, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uygulanır. Ancak, nasıp ve terfi, aylık ve diğer mali ve sosyal haklar bakımından statü ve rütbelerine göre 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu ile 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi personel hakkındaki hükümler uygulanır."

657 sayılı Kanunun 92. Maddesi:

"657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler."

657 sayılı Kanunun 97. Maddesi:

"Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;

A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden,

B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden,

C) 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden,

D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette,

Devlet memurluğuna alınamazlar."

657 sayılı Kanuna eklenen Jandarma Hizmetleri Sınıfı, Jandarma Genel Komutanlığında çalışan subay, astsubay ve uzman jandarmalardan oluşuyor. Bu personelin özlük işlerinde artık 657 sayılı Kanun uygulanıyor.

Sözleşmeli subay ve astsubaylar ise 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanuna göre çalışıyor. Bunlar hakkında 657 sayılı Kanun uygulanmıyor.

Memurluğa atanmadaki bekleme süreleri 657 sayılı Kanuna tabi olanlar için geçerlidir. Bu nedenle sözleşmeli subay ya da astsubaylıktan istifa edenlerin, memur atanabilmek için bekleme süresine tabi olmadığını düşünüyoruz.

Bu soru 29,750 defa okundu. 8 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?