Askerliği yedek subay olarak yaptım sözleşmeli (4B) olursam ilk yıl iznim olur mu?

28/11/2017 21:31:00
Yazdır

Soru

Sözleşmeli olarak başlayan memur, işe başlamadan önce Askerlik hizmetini Yedek Subay olarak yaparsa çalışmaya başladığı yıldan yıllık izin hakkı doğar mı? Kadrolu memurların yıllık izin hakkı olduğunu biliyorum. Sözleşmeliler için bu durum nedir? Cevaplarsanız memnun olurum.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102. Maddesi:

Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.

154 seri nolu tebliğ:

"Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması"

657 sayılı Kanunun 84. Maddesi:

"Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna atananlar adaylık esaslarına tabi olurlar ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri asaletlerinin tasdikinden sonra kademe ilerlemesi yapılmak ve sınav veya seçmeye tabi tutulmak suretiyle derece yükseltilmesinde de değerlendirilir."

Zorunlu askerlik süresi, açık kanun hükmü nedeniyle memurların kazanılmış hak aylığında değerlendirildiği için yıllık izinlerinde de sayılmaktadır.

Ancak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) bendine göre 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" yürürlüğe konulmuştur. Sözleşmeliler hakkında özel hüküm varsa 657 uygulanmaktadır, bunun dışında Esaslara tabidirler.

Esasların 9. Maddesi:

"160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan kurumlarda Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir."

Yıllık izin süresinin hesabı Esaslarda açıklanmış ve 657 sayılı Kanuna atıf yapılmamıştır.

Sözleşmeli yıllık izninde temel şart "sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi"dir.

Yedek subaylığa ayrılanlar öncelikle okullarda eğitimlere alınmaktadır. Eğitimler sonrasında asteğmen olarak zorunlu askerlik hizmetlerini yürütmektedirler. Asteğmen olarak göreve başladıkları tarihten itibaren de sigortalı sayılarak Askeri kurumlarca haklarında prim ödemesi yapılmaktadır.

Sonuçta yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanların sigorta primi ödendiğinden sözleşmeli göreve başlamadan önceki bu sürenin yıllık izin hesabında sayılacağını, ilk yıl yıllık izin kullanabileceğini düşünüyoruz.

Bu soru 4,546 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?