D dilimi rapor verilen polis, GİH'e geçirilirse daha sonra malulen emekli olabilir mi?

04/01/2018 12:01:00
Yazdır

Soru

İyi günler. Polis memuru olarak 8 yıldır görev yapmaktayım. Psikiyatri servisinden Emniyet Hizmetleri Sınıfı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre D dilimi rapor tarafıma verilmiştir. Bunun sonucu olarak SGK tarafından adi malullüğüm onaylanmıştır. Yazıda GİH memuru mu yoksa malulen emekli mi olmak istersin diye sorulmaktadır. Şimdi GİH memurluğuna geçmek istiyorum deyip daha sonraki yıllarda malulen emeklilik isteyebilir miyim? Ve malulen emekli olursam her yıl kontrol muayenesi olur mu?

Cevap

Emniyet Hizmetleri Sınıfından Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçen polis memuru, malullüğüne istinaden emekliliğini isteyebilir mi?

Sorunuz özelinde durumunuzu değerlendirmekteyiz.

2008 yılı Ekim ayından sonra memur olanlar hakkında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.

5510 sayılı Kanunda malullük Madde 25 hükmünde açıklanmıştır. Bu hükme göre;

- Hastanelerce düzenlenen raporlar Sosyal Güvenlik Sağlık Kurulunca incelenir. Şayet Sağlık Kurulu memurun çalışma gücünün en az % 60'ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiğini belirlerse memur malul sayılır.

- Ancak, memurı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce çalışma gücünün % 60'ını veya vazifesini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilirse, malullük hükümlerinden yararlanamaz.

- Durumunuzla da ilgili olan diğer bir kural, malul sayılmasına rağmen malul olma durumuna engel olmayan sınıf veya başka görevlere tayin olma durumları da bulunur. Başka görev vaya sınıflara nakil mümkün olması halinde şayet özel kanunlara göre yükümlülük süresi varsa bu yükümlülükleri tamamlamadıkça veya malul olma durumlarının yeni görevlerine de engel olma durumu bulunmadığı sürece eski malullüklerine istinaden emekli olamazlar.

- Sınıf veya görev değiştirmeye yine Sosyal Güvenlik Kurumu yetkili merci olmaktadır.

- Malullük aylığı bağlanabilmesi için, en az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malül olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması gerekmektedir.

Bu bağlamda sonuç değerlendirmemiz:

- Sınıf değiştirip başka bir görev kabul etmeniz durumunda, şayet yükümlülük süreniz yoksa, adi malullüğünüze istinaden malulen emeklilik talebinde bulunabileceğinizi değerlendirmekteyiz,

- Eski memurlarda olmayan ancak yeni memurlarda olan malullük durumlarında Sosyal Güvenlik Kurumunun gerekli görmesi halinde kontrol muayenesi yapma yetkisi bulunmaktadır. 5510 sayılı Kanun Madde 94 hükmü şu şekildedir: "Malüllük, vazife malullüğü aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış sigortalılar, malullük durumlarında artma veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç olduğunu ileri sürerek aylık ve gelirlerinde değişiklik yapılmasını isteyebilecekleri gibi; Kurum da harp malullüğü, vazife malullüğü, malullük aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış sigortalılar ile aylık veya gelir bağlanan ve çalışma gücünün en az % 60'ını yitiren malül çocukların kontrol muayenesine tabi tutulmasını talep edebilir. "

Bu soru 4,349 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Yeni Zelanda'daki teröriste, 'Hristiyan terörist' denmesini doğru buluyor musunuz?