Öğretim Görevlisi Avukatlık Bürosu Açabilir mi?

06/03/2004 00:00:00
Yazdır

Soru

Üniversite öğretim görevlisiyim. Aynı anda bulunduğum ilin barosuna bağlı 5 yıllık avukatım. Üniversitedeki akademik görevimin yanında büro açıp avukatlık yapabilir miyim?

Cevap

2547 sayılı Kanunun Öğretim görevlilerini düzenleyen 31'inci maddesinde; "?Öğretim görevlileri, ? öğretim üyesi, öğretim üye yardımcısı ve öğretim görevlisi kadrolarına atanabilirler veya kadro şartı aranmaksızın ders saati ücreti veya sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler." hükmüne yer verilmiştir. 2914 sayılı Kanunun 20'nci maddesinde ise hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında "Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz..." hükmü, Türk Ticaret Kanununun 14 üncü maddesinde ise "Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir." hükmü yer almaktadır. Ticaret Sicili Nizamnamesinin 14 üncü maddesinde "Türk Ticaret Kanununun 12 nci maddesinde tarif edilen ticarethane veya fabrikalar ile 13 üncü maddesinde tarif edilen ticari şekilde işletilen diğer müesseseler ticari işletmedir. Bir gelir sağlamayı hedef tutmayan veya devamlı olmayan faaliyetlerle Türk Ticaret Kanununun 17 nci maddesinde tarif edilen esnaf faaliyeti sınırlarını aşmayan faaliyetleri ticari işletme sayılmaz" denilmekte, Türk Ticaret Kanununun 17 nci maddesinde ise "İster gezici olsunlar, ister bir dükkanda veya bir sokağın muayyen yerlerinde sabit bulunsunlar, iktisadi faaliyeti nakdi sermayesinden ziyade bedeni çalışmasına dayanan ve kazancı ancak geçimini sağlamaya yetecek derecede az olan sanat ve ticaret sahipleri tacir değildirler" hükmü yer almaktadır.

Bu hükümler çerçevesinde esnaf veya tacir sayılmayı gerektirecek bir ticari faaliyette bulunmanız yasaktır. Dolayısıyla Serbest Avukatlık bürosu açarak Avukatlık yapamazsınız. Ancak, ders saati ücreti karşılığında öğretim görevlisi olarak çalışmanız halinde bu durum Avukatlık yapmanıza engel değildir. Şayet bunun dışında (yani sözleşmeli olarak öğretim görevlisi iseniz) Avukatlık yaparsanız. 657 sayılı Kanunun 125/d bendi gereğince kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılırsınız.

Bu soru 23,312 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.