Taşeron işçiyim başvurduktan sonra kadroya geçemezsin derlerse itiraz edebilecek miyim?

14/01/2018 16:03:00
Yazdır

Soru

Taşeron olarak çalışıyoruz. Kadro içinbaşvurumuzu yaptık. Eğer başvurumuzu kabul etmezlerse hakkımızı arayabilecekmiyiz? Cevaplarsanız sevinirim, saygılarımla.

Cevap

696 sayılı KHK dayanak olarak çıkarılan Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 Ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esasların 10, 11, 12. Maddeleri:

"İlan

MADDE 10 - (1) İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz.

(2) İnceleme neticesinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır ve sınava alınmazlar. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve kasıtlı olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Tespit komisyonu kararına itiraz ve süresi

MADDE 11 - (1) Tespit komisyonu kararına göre sınava girme hakkı elde edemeyenler, ilan tarihinden itibaren öngörülen süre içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilir.

(2) İtirazlar derhal incelemeyi yapan tespit komisyonuna intikal ettirilir. Talep, komisyonca değerlendirilerek öngörülen süre içerisinde karara bağlanır ve sonuç ilgilisine yazılı şekilde tebliğ edilir. İtiraz üzerine tespit komisyonunca verilen kararlar kesindir.

Nihai olarak sınava girmeye hak kazananların belirlenmesi

MADDE 12 - (1) İtiraz edilmemesi ya da itiraz üzerine karar verilmesi durumlarında sınava girmeye hak kazananlara ait liste kesinleşir."

Esasları incelediğimizde, kurumunuzdaki tespit komisyonunun başvurunuzu inceledikten sonra kadroya geçiş hakkınızın olup olmadığını ilan edeceği, geçiş hakkınızın olmadığı ilan edildikten sonra tespit komisyonuna (Esasların 36. maddesine göre mahalli idarelerde itiraz komisyonuna) yazılı itiraz hakkınızın varolduğu anlaşılıyor.

Buradan da bir sonuç alamazsanız idari yargıya başvurma hakkınızın da bulunduğunu düşünüyoruz.

Bu soru 27,392 defa okundu. 10 Yorum yapıldı
YORUMLAR
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam