Sözleşmeliyim istifa dilekçesi verdim işe gitmezsem çekilmiş sayılır mıyım?

27/01/2018 21:40:00
Yazdır

Soru

.. kurumunda 657 4b olarak çalışmaktayım. İstifa dilekçesi verdim henüz 10 gün oldu haber gelmedi eğer 10 gün işe gitmez isem çekilmiş mi sayılırım. Tekrar memur olma şansım var mı bu durum da yardımcı olursanız sevinirim.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) bendine göre 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" yürürlüğe konulmuştur. Sözleşmeliler hakkında özel hüküm varsa 657 uygulanmaktadır, bunun dışında Esaslara tabidirler.

Sözleşmeli personelin istifası ve hizmete dönüşü esaslarda düzenlenmiştir.

"Ek Madde 1- Yeniden Hizmete Alınma

Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Üçüncü ve dördüncü fıkra kapsamındakilerin yeniden istihdam edilebilmeleri için ilk defa işe alınma prosedürüne riayet edilmesi zorunludur."

"Sözleşmenin feshi

Ek madde 6- Personel; kendi isteği ile bir ay önceden haber vermek koşuluyla veya Ek 1 inci maddenin dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bendi uyarınca sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir."

İstifada 10 gün gelmeme durumu memurlar için geçerli. Sözleşmeli personelde durum farklı. Sözleşmeli personel bir ay öncesinde haber vererek sözleşmesini feshedebiliyor. Sözleşmelide çekilmiş sayılma gibi bir durum yok.

İstifanızdan yani sözleşmenizi feshetme talebinizden itibaren 1 ay geçtikten sonra görevinizi bırakabileceğinizi düşünüyoruz. Ancak bu usule aykırı şekilde görevden ayrılmanızın da bir yaptırımı gözükmüyor. Her durumda aynı unvanda sözleşmeli personel olarak dönüşünüz için 1 yıl geçmesi gerekiyor.

Sözleşmenizi feshetmenizin usule uygun ya da aykırı olmasının memurluğa atanmanıza herhangi bir etkisi olmadığını düşünüyoruz. Konuya dair görüşümüz için Tıklayınız.

Bu soru 4,273 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?